Bomen­ver­or­dening ontoe­reikend dus wij stemden tegen


3 juni 2021

Op 3 juni werd de bomenverordening behandeld in de gemeenteraad.

Wij stemden tegen. Want ondanks het feit dat we, met onze amendementen (zie 1, 2 en 3), de nieuwe bomenverordening op belangrijke punten hebben kunnen repareren, was het ons inziens niet voldoende.

Onze grootste kritiekpunten tegen de nieuwe bomenverordening:

- geld dat we voor bomen hebben, mag voortaan ook voor andere dingen worden gebruikt;

- de gemeente gaat werken met een 'meldplicht' waardoor de gemeente zelf niet altijd meer een kapvergunning hoeft aan te vragen.


Wij staan voor: