Een huis voor de vleermuis


Schrif­te­lijke vragen over natuur­in­clusief isoleren

26 januari 2023

Ons raadslid Martine van Schaik heeft Schriftelijke Vragen gesteld aan het college over de bedreiging van vleermuizen door het isoleren van woningen. Na-isolatie van woningen en andere panden is een essentieel onderdeel van de energietransitie, maar vleermuizen, die wettelijk beschermd zijn, verliezen hierdoor massaal hun verblijfplaatsen en kunnen zelfs gedood worden.

Levend begraven onder het isolatiemateriaal

Vleermuizen gebruiken kieren en spleten in (spouw)muren namelijk vaak als verblijfplaats of kraamkolonie. Door het isoleren verdwijnt hun leefgebied en het komt regelmatig voor dat ze levend begraven worden onder het isolatiemateriaal.

Experts geven aan dat checks voorafgaand aan isolatiemaatregelen (bijvoorbeeld controleren of vleermuizen aanwezig zijn met een spiegeltje) of plaatsen van alternatieve verblijfplaatsen (bijvoorbeeld vleermuiskasten ophangen op een andere plek), vaak onvoldoende zijn.

Bovendien zijn ook andere diersoorten, zoals bepaalde vlindersoorten en andere insecten, aangewezen op kieren en spleten in muren voor hun verblijf- of overwinterplaatsen. Ook deze dieren zijn, net als vleermuizen, gebaat bij natuurinclusief isoleren.

Isoleren met respect voor de natuur

Martine wil daarom graag weten hoe de populatie vleermuizen in Leiden zich ontwikkelt en hoe de gemeente particulieren en isolatiebedrijven ondersteunt bij natuurinclusief isoleren. Ook vraagt zij of het college bereid is om bij klimaatgerichte maatschappelijke maatregelen in raadstellen, altijd een check te doen op de mogelijke impact op de biodiversiteit.

Martine benadrukt dat de energietransitie belangrijk is, maar dat we ook te maken hebben met een natuurcrisis. We lijken zelfs in een ware uitstervingsgolf te zitten. Partij voor Dieren vindt het daarom belangrijk dat de klimaat- en natuurcrisis in samenhang aangepakt worden.

Meer weten? Lees hier onze Schriftelijke Vragen

Bronnen: https://www.nu.nl/klimaat/6248...

https://www.bnnvara.nl/vroegev...

Gerelateerd nieuws

Lancering meldpunt vuurwerkoverlast

De Partij voor de Dieren heeft een meldpunt voor vuurwerkoverlast gelanceerd. Hierin kunnen inwoners van de stad overlast mel...

Lees verder

Algemene Beschouwingen 2023

Donderdag 15 juni waren de Algemene Beschouwingen waarin de jaarstukken 2022 en kaderbrief 2023 werden behandeld. Onze volled...

Lees verder