Hitte­stress bij dieren


Schrif­te­lijke vragen over dieren­welzijn op warme dagen

20 juli 2022

Gisteren heeft de fractie van de Partij voor de Dieren melding gedaan van schapen en geiten in de Merenwijk, die last hadden van hittestress. De dieren ademden zwaar en snel, oogden loom en beschikten over onvoldoende schaduw (zie foto 1 en foto 2). Het was toen 37 °C. Die hitte is voor veel mensen onaangenaam. Voor veel (huis)dieren is die hitte letterlijk stervensheet.

Volgens het KNMI zal tot 2050 het aantal warme dagen (meer dan 20 °C) met dertig procent toenemen en het aantal tropische dagen (meer dan 30 °C) zelfs verdubbelen. Hiermee neemt ook de kans op hitteleed toe. De Partij voor de Dieren is dan ook bezorgd over het welzijn van dieren op warme en tropische dagen, nu en in de toekomst. Hierom stelden wij schriftelijke vragen.