Natuur opofferen voor vakan­tie­wo­ningen?


Schrif­te­lijke vragen over recre­a­tiepark Vlietland

12 juli 2022

Vorige week berichtte de media dat mogelijk duizenden bomen en struiken moeten worden gekapt voor het nieuw aan te leggen recreatiepark Vlietland. Hoewel de bomen en struiken die gekapt worden niet op Leids grondgebied staan, grenst Vlietland aan Leiden. De komst van het recreatiepark zou dan ook direct invloed hebben op de Leidse inwoners (mens én dier). Hierom stelden wij schriftelijke vragen.