Natuur opofferen voor vakan­tie­wo­ningen?


Schrif­te­lijke vragen over recre­a­tiepark Vlietland

12 juli 2022

Vorige week berichtte de media dat mogelijk duizenden bomen en struiken moeten worden gekapt voor het nieuw aan te leggen recreatiepark Vlietland. Hoewel de bomen en struiken die gekapt worden niet op Leids grondgebied staan, grenst Vlietland aan Leiden. De komst van het recreatiepark zou dan ook direct invloed hebben op de Leidse inwoners (mens én dier). Hierom stelden wij schriftelijke vragen.

Gerelateerd nieuws

In een kooi valt weinig te vliegen

Onlangs is de volière in het Plantsoen opengeknipt, en zijn er veel vogels ontsnapt. Wij veroordelen deze vernieling, en will...

Lees verder

Hittestress bij dieren

Gisteren heeft de fractie van de Partij voor de Dieren melding gedaan van schapen en geiten in de Merenwijk, die last hadden ...

Lees verder