Schrif­te­lijke Vragen: Hitte­stress bij dieren


Indiendatum: 20 jul. 2022

Gisteren heeft de fractie van de Partij voor de Dieren melding gedaan van schapen en geiten in de Merenwijk, die last hadden van hittestress. De dieren ademden zwaar en snel, oogden loom en beschikten over onvoldoende schaduw (zie foto 1 en foto 2). Het was toen 37 °C. Die hitte is voor veel mensen onaangenaam. Voor veel (huis)dieren is die hitte letterlijk stervensheet.

Als de buitentemperatuur boven de 20 °C uitkomt en de luchtvochtigheid hoog is, neemt het risico op hittestress bij dieren toe. Zo hebben schapen al vanaf 23 °C last van de warmte. Over extreem weer is de wet helder: dieren moeten ertegen beschermd worden. Daarom riep de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) afgelopen zondag dierenhouders op extra goed op hun dieren te letten. Met enige voorbereiding kan ervoor worden gezorgd dat de gevolgen van hitte voor dieren beperkt blijven, stelt de NVWA, bijvoorbeeld door schaduwplekken en extra watervoorzieningen te regelen met vers drinkwater. Daarbij is het belangrijk dat er genoeg schaduw is, zodat dieren niet te dicht opeengepakt moeten staan of geen competitie moeten aangaan voor schaarse beschutting. Volgens het KNMI zal tot 2050 het aantal warme dagen (meer dan 20 °C) met dertig procent toenemen en het aantal tropische dagen (meer dan 30 °C) zelfs verdubbelen. Hiermee neemt ook de kans op hitteleed toe. De Partij voor de Dieren is dan ook bezorgd over het welzijn van dieren op warme en tropische dagen, nu en in de toekomst.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Delver (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

  1. Ziet het college (de toename van het aantal) warme dagen en tropische dagen ook als een risico op hittestress bij dieren? Zo nee, waarom niet?
  2. Is er in de gemeente Leiden een hitteprotocol waarin dieren zijn meegenomen? Zo nee, is het college bereid dit zo spoedig mogelijk op te stellen?
  3. Wat doet het college om dieren die in Leiden gehouden worden - zoals dieren op een kinderboerderij, dierenweide, de volière in het Plantsoen - tegen tropische hitte te beschermen?
  4. Is het college inmiddels tot het voortschrijdend inzicht gekomen dat ook koeien die gehouden worden op door de gemeente verpachte grond recht hebben op beschutting? Zo ja, wat gaat het college met dit inzicht doen? Zo nee, waarom niet?
  5. Besteedt het college op tropische dagen aandacht aan extra toezicht op regels voor dierenwelzijn tijdens extreme weersomstandigheden? Zo nee, waarom niet?
  6. Hebben er recent nog controles plaatsgevonden op voldoende schaduw en voldoende, vers drinkwater voor dieren en wat heeft dit opgeleverd?
  7. Zijn dieren van de gemeente de afgelopen dagen op symptomen van hittestress gecontroleerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de bevindingen?
  8. Is het college bereid inwoners van Leiden actief tips en informatie te geven over het beschermen van (huis)dieren tijdens warme en tropische dagen? Zo nee, waarom niet?

Bronvermelding:

1) ‘NVWA: let komende warme dagen extra goed op dieren’, De Telegraaf, 17 juli 2022, https://www.telegraaf.nl/nieuw...