Martine van Schaik kandidaat-lijst­trekker Partij voor de Dieren Leiden


7 oktober 2017

Martine van Schaik is voorgedragen als lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren Leiden. Martine neemt daarmee het stokje over van Dick de Vos als lijsttrekker. Dick heeft zich niet verkiesbaar gesteld en zal de kandidatenlijst als lijstduwer ondersteunen. Op het partijcongres van 19 november stellen de leden van de Partij voor de Dieren de definitieve lijst vast.

Dick de Vos overhandigt biologische bloembollen aan zijn opvolgster Martine van Schaik: “op een bloeiende toekomst!”.

Martine is duo-raadslid en woordvoerder duurzaamheid, milieu, dierenwelzijn en bereikbaarheid. Eerder was ze voorzitter van de Leidse werkgroep van haar partij. In 2010 was ze campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen waarbij de Partij voor de Dieren haar eerste Leidse gemeenteraadszetel behaalde. In het dagelijks leven werkt Martine als onderzoeker en evaluator gericht op sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook is zij actief in de wijk waar ze woont: ze startte o.a. het buurtinitiatief ‘Dierenweide Stevenshof’ en organiseert duurzaam-wonen acties voor wijkbewoners.

Martine: “Ik vind het een grote eer om voorgedragen te worden als lijsttrekker. Ik ben ervan overtuigd dat het roer om moet, zodat we echt een duurzame, groene, gezonde en sociale stad kunnen worden. We moeten af van het groei-geloof dat steeds maar weer meer bouwen, meer bedrijven, meer wegen eist. Leiden raakt daardoor overvol en oververhit, waardoor er steeds minder ruimte is voor mens, dier en natuur. In plaats daarvan moeten we (letterlijk!) ruimte scheppen voor elkaar, voor natuur en voor de dieren. Dit soort politieke keuzes zijn hard nodig, daar wil ik me voor inzetten in de raad”.

De afgelopen 8 jaar was Dick de Vos gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren. Hij heeft veel successen geboekt op gebied van dierenwelzijn, natuur en duurzaamheid. Zoals de introductie van een wethouder Dierenwelzijn, een verbod op vuurwerk in parken en er is een einde gekomen aan ongevraagde fietsreclame (stuurflyers, zadelhoesjes). Verder heeft de fractie geprotesteerd tegen bomenkap, tegen kunstgras en tegen dierproeven op het Bio Science Park. Dick: “Mijn grootste zorg is dat Leiden een stad wordt van asfalt, beton en plastic zonder ruimte voor natuur. Daarom hebben Martine en ik samen een aantal bloembollen geplant op de Burcht. Ik ben blij een opvolgster te hebben als luis in de pels van het college”.

Dick en Martine plantten samen een aantal biologische bloembollen op de Burcht. Als symbool voor een bloeiende toekomst.

De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma worden op 19 november voorgelegd aan het landelijk congres. Na definitieve vaststelling presenteert de Partij voor de Dieren Leiden de volledige kandidatenlijst en de lokale speerpunten.