PvdD krijgt antwoord op vragen over tuin­te­geltaks


20 september 2017

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de waterhuishouding in onze versteende stad. 22 juli jongstleden heeft zij de gemeente gevraagd om de Tuintegeltaks nader te onderzoeken.

De antwoorden op de vragen zijn bekend. Voorlopig wil de gemeente geen nader onderzoek instellen naar tuintegeltaks. Wel zeggen ze in de stad een groeiend bewustzijn te hebben gecreëerd voor het probleem. "Dit zal naar verwachting ook gevolg hebben voor het gedrag van bewoners; voor veel mensen was het een echte eyeopener; ze wilden soms meteen aan de slag. In 2018 worden de inspanningen voortgezet en komt er ook een vervolg op de actie “Tuinman en Tuinman."

"Daarnaast zullen er nog meer maatregelen voortkomen uit het “Sponge project”. Hierin werkt gemeente Leiden samen met tien andere gemeenten. Sponge is een internationaal samenwerkingsverband tussen Nederlandse, Britse en Vlaamse overheden. Samen wordt gewerkt aan maatregelen om de gevolgen van het veranderende klimaat beter op te vangen, vooral in dicht bewoonde gebieden."

Dit alles belooft veel goeds voor de toekomst!