PvdD en het mysterie van de verdwenen prul­len­bakken


12 oktober 2017

De gemeente is bezig met het verwijderen van prullenbakken. Dit terwijl de hoeveelheid zwerfafval op straat en in parken toeneemt.

Foto: Prullenbakken zijn hoognodig in de Leidse Openbare ruimte

​De Partij voor de Dieren ontvangt de laatste maanden veel signalen van Leidenaren dat er beduidend meer zwerfafval op straat en in parken ligt dan enkele maanden geleden. Tegelijkertijd is de gemeente bezig met het terugbrengen van het aantal prullenbakken in de openbare ruimte.

Daarnaast worden komende tijd 207 depo-dogs (hondenpoepprullenbakken) verwijderd.
In de stads- en wijkenquête van 2017 gaf 43% van de Leidenaren aan (ernstige) overlast te ondervinden van zwerfvuil. Hoewel dit percentage wat lager is dan in 2015 (47%) is het nog steeds hoger dan in 2013 (40%). De Partij voor de Dieren vindt het aantal mensen dat last heeft van zwerfafval veel te hoog en maakt zich zorgen over de gevolgen van vervuiling van de omgeving voor mens en dier.

​De Partij voor de dieren ​heeft hierover vragen gesteld.