Natuur­in­clusief Bouwen


10 maart 2017

Natuur Inclusief Bouwen is bouwen, en rekening houden met dieren die oorspronkelijk een plek vonden bij menselijke bewoning.

Met deze manier van bouwen houd je rekening met diersoorten in onze directe omgeving. Maar rekening houden met dieren om je heen, heeft natuurlijk ook een gunstig effect op onze eigen leefomgeving. Onze huizen zijn tegenwoordig zo goed geïsoleerd, en strak afgewerkt dat er geen ruimte meer is voor gierzwaluwen om eens een mooi nest onder die losse dakpan te gaan bouwen. De vleermuis die zich fijn wil verstoppen in een spouwmuur, staat ook al voor een dichte deur. Onze spouwmuren zitten vol isolatiemateriaal.

Moderne bouwtechnieken zijn natuurlijk prachtig. Je huis goed isoleren is immers goed voor het milieu. Dubbel glas is ook zo’n mooie uitvinding Het scheelt stookkosten. Iedereen weet dat bij isolatie, ook ventilatie om de hoek komt kijken. Af en toe een raam openzetten is geen overbodige luxe! Maar waarom hebben we tegenwoordig zoveel meer muggenplagen dan vroeger? Op deze manier is ventileren niet leuk meer!

De toename van het aantal muggenplagen is zichtbaar in de verkoopcijfers van anti-muggenmiddelen. (bron NOS, juli 2016: http://nos.nl/artikel/2119699-heel-nederland-wil-weten-hoe-je-van-die-muggen-afkomt.html)

“…Dat merken drogisterijketens Kruidvat, Trekpleister en DA in de verkoopcijfers. "We zien in heel Nederland een stijging in de vraag naar anti-muggenmiddelen. We verkopen twee keer zoveel producten als drie, vier jaar geleden", vertelt woordvoerder José Mes. Ook drogisterij Etos ziet dat de vraag is toegenomen…”

Wanneer je bedenkt dat één vleermuis wel 1000 muggen per dag eet, en één gierzwaluw wel 10.000 vliegen en muggen, dan begrijp je hoe dit zo heeft kunnen komen.

Om de natuurlijke vijanden van onze plagen weer een kans te geven, zijn er verschillende methoden bedacht:

Bij Natuurinclusief bouwen kan men, naast de genoemde nestmogelijkheden voor gierzwaluwen en vleermuizen, ook denken aan de volgende voorbeelden:

  • bijenhotels in de tuinen of de groene gedeeltes van de woonwijken.
    De bij is een bedreigde diersoort, terwijl we haar hard nodig hebben voor het bestuiven van onze voedselgewassen.
  • Ervoor zorgen dat egeltjes vrije doorgang hebben. Muurtjes en veel steen maken het de egels lastig. Ook is het belangrijk de beesten niet in hun winterslaap te verstoren; dus stel snoeiwerkzaamheden uit tot de winter écht voorbij is!

Wat is er tot nu toe bereikt?

De gemeente Leiden heeft een Duurzaamheidsagenda opgesteld die geldt van 2016 t/m 2020.
Op pagina 19 van deze agenda staat:
Natuur-inclusief ontwerpen en bouwen: Bij bouwplannen is vanaf het begin van het planproces een groenparagraaf opgenomen. Ook in de aanbestedingsprocedures wordt biodiversiteit een vast onderdeel. Bij de herontwikkeling van openbare ruimten wordt speciaal gekeken naar de mogelijkheden voor vergroting van het groenoppervlak.

De gemeente Leiden heeft dus de intentie om natuur-inclusief te bouwen!

De Partij voor de Dieren heeft een gesprek met de wethouder gevoerd. We willen graag dat de intentie van de gemeente Leiden handen en voeten krijgt door bijvoorbeeld door vleermuiskasten standaard bij nieuwbouw te realiseren.

We zijn benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Onze collega's in Den Haag hebben een motie ingediend over dit onderwerp, en deze is aangenomen!