Heel Leiden visre­servaat?


3 april 2017

Hengelen is dierenmishandeling en daarom moeten we in Leiden een hengelverbod instellen. Dit stelde de Partij voor de Dieren op 23 maart voor aan de Leidse raadscommissie. Immers: vissen zijn complexe wezens die pijn, angst en stress kunnen ervaren, dieren die bovendien heel sociaal zijn en relaties aangaan, een indrukwekkend lange termijn geheugen hebben en een lerend vermogen hebben dat vergelijkbaar is met dat van primaten en zoogdieren. Dit is niet alleen de mening van de Partij voor de Dieren, maar ook die van hoogleraar dierfysiologie prof. dr. Gert Flik, dr. Femmie Smit van de Dierenbescherming en dhr Ton Dekker van de Vissenbescherming. Ook de Nederlandse Raad voor Dieraangelegenheden (RDA, een onafhankelijke raad van deskundigen) concludeerde in 2003 al dat met vissen op dezelfde manier moet worden omgegaan als met andere gewervelde diersoorten.

Vissen ervaren meerdere pijn- en stressmomenten als ze door een hengelaar worden gevangen; gemiddeld 18% van de teruggezette vis sterft aan de opgelopen verwondingen.
Vissen krijgen om te beginnen een haak in de bek, de keel of zelfs de slokdarm; de vis probeert zich te bevrijden en raakt in paniek; grotere vissen moeten het ‘gevecht’ met de hengelaar aangaan dat uiterst stressvol en afmattend verloopt; daarna wordt de vis aan zijn bek uit het water getrokken, waardoor hij niet meer normaal zuurstof kan opnemen en dus langzaam stikt; vervolgens wordt de vis beetgepakt en van de haak in zijn bek of keel bevrijd; vaak wordt de vis daarna nog opgepakt en gefotografeerd.; en tenslotte wordt de vis in een leefnet opgesloten en daarna opgemeten of gewogen. Na te zijn teruggezet in het water sterft gemiddeld 18% van de vissen alsnog aan verwondingen die zij hebben opgelopen.

Er zijn volop alternatieve mogelijkheden voor hengelaars om hun vrije tijd in te vullen, die niet gepaard gaan met dierenmishandeling.
Het is in Leiden verboden om gevangen vis mee te nemen of te doden: gevangen vis moet dus worden teruggezet. Hengelaars brengen vissen dus pijn, angst, stress en verwondingen toe, puur en alleen voor hun eigen plezier. Het hengelen dient geen enkel ander doel. Er zijn volop andere manieren waarop hengelaars hun liefde voor natuur, dieren of voor de stilte aan de waterkant kunnen uiten, waarbij geen dieren worden mishandeld.

Hengelen hoort thuis in het rijtje van palingtrekken, ganstrekken, katje knuppelen of hanen kogelen: andere vormen van ‘vermaak’ met dieren, waarvan we inmiddels beseffen dat die barbaars zijn en die nu door de overheid verboden zijn.

De Leidse gemeenteraad beslist op 6 april of deze vorm van dierenmishandeling een halt toegeroepen zal worden en stemt dan over de motie van de Partij voor de Dieren.

De bijdrage die in de Raad is uitgesproken kunt u ook nalezen.

Radio Sleutelstad heeft Dick de Vos na afloop van de raadsvergadering geïnterviewd.