PvdD stelt vragen over bomenkap Vlietweg Leiden


9 september 2018

Op 6 september 2018 werden bewoners van de Vlietweg opgeschrikt door de onaangekondigde kap van bomen aan de Vlietweg (het perceel dat ligt op de kruising van de Vlietweg en de toegangsweg naar tuinvereniging Oostvliet). Omwonenden waren niet over de voorgenomen kap geïnformeerd.

Navraag bij het Zuid-Hollands Landschap (hierna ZHL) leerde het volgende: ZHL heeft het beheer van het perceel op 1 september 2018 in opdracht van de gemeente Leiden op zich genomen. Een boswachter van ZHL heeft tijdens een visuele inspectie bepaald dat er 10 – 15 essen op het perceel gerooid moesten worden, omdat zij zouden lijden aan de Essentaksterfte. Er bestaat geen schriftelijke onderbouwing van deze beoordeling.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde hebben de Partij voor de Dieren samen met GroenLinks, de Christen Unie, D66, Partij Sleutelstad, PvdA en SP, Schriftelijke Vragen gesteld aan het college.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Geweldig succes: Leiden wordt vuurwerkvrij!

Geweldig nieuws! Onze motie ‘Leiden maken we samen vuurwerkvrij’ heeft het ruim gehaald! Na jaren pleiten voor een vuurwerkvr...

Lees verder

PvdD stelt kritische vragen over de recycling van kunstgras

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over het recyclen van afgedankte Amsterdamse Kunstgrasvelden. In ...

Lees verder