PvdD wil onderzoek naar tuin­te­geltaks


22 juli 2017

Door de klimaatverandering krijgt Nederland steeds meer te maken met korte, hevige regenbuien. Zeker in een versteende stad als Leiden is het dan noodzakelijk om maatregelen tegen wateroverlast te nemen. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente Leiden hierin verder moet gaan, en stelde vragen aan het college.

Tot nu toe heeft de gemeente Leiden ervoor gekozen om burgers via voorlichting te verleiden om hun tuinen te onttegelen.
In ruil voor een tegel kreeg men een plantje cadeau. (operatie Steenbreek: tegel eruit, plant erin).

Andere gemeenten gaan hierin een stap verder. Inmiddels hebben ruin 40 gemeenten regels ingevoerd waarbij burgers verplicht worden maatregelen te namen om regenwater op te vangen. Ook wil een aantal gemeenten “tuintegeltaks” invoeren. Hierbij wordt de rioolheffing gekoppeld aan de hoeveelheid verhard oppervlakte van de tuin. Onlangs heeft de Volkskrant daarover geschreven.

De Partij voor de Dieren vindt dit een interessante gedachte. Wie zijn tuin volledig verhardt, bezorgt zijn buren immers wateroverlast, en maakt meer gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Dit geeft weer een grotere kans op riooloverstorten, met alle gevolgen voor het dierenleven in de sloot.

Lees hier het interview van Unity FM met Dick de Vos, en het interview van Sleutelstad FM

Chris de Waard sprak met duoraadslid Harbert van der Kaap over het bergen van water in de stad: