Barbecuen in stads­parken


Indiendatum: okt. 2011

1. Klopt het dat het houden van barbeques in de openbare ruimte op dit moment zonder vergunning niet is toegestaan?

2. Weet het college dat de vleesindustrie enorme schade oplevert voor het milieu, het tropisch regenwoud en daarnaast een groot beslag doet op natuurlijke hulpbronnen?

3. Is het college ermee bekend dat consumptie van vlees, met name in verkoolde staat gevaar oplevert voor de gezondheid?

4. Erkent het college dat veel mensen de rook en geur van barbecues als overlast ervaren, zeker in de publieke ruimte en dan met name in groenzones?

5. Deelt het College de opvatting van de Partij voor de Dieren dat, gezien deze feiten, barbecue-initiatieven in het schaarse Leidse groen, ongewenst zijn en niet door de gemeente gefaciliteerd en gefinancierd dienen te worden?

Indiendatum: okt. 2011
Antwoorddatum: 6 dec. 2011

1. Klopt het dat het houden van barbeques in de openbare ruimte op dit moment zonder vergunning niet is toegestaan?

Nee, in Leiden mag in alle parken worden gebarbecued. Daarvoor is geen vergunning nodig. Voorwaarde is dat het barbecueën geen gevaar, overlast of hinder oplevert voor de omgeving (APV 5:34, 2c).

Een buurtbarbecue wordt aangemerkt als evenement waarvoor wel een vergunning nodig is (APV 2:24, 2e en 2:25, 1).

2. Weet het college dat de vleesindustrie enorme schade oplevert voor het milieu, het tropisch regenwoud en daarnaast een groot beslag doet op natuurlijke hulpbronnen?

Het college kent deze opvatting.

3. Is het college ermee bekend dat consumptie van vlees, met name in verkoolde staat gevaar oplevert voor de gezondheid?

Het college kent ook deze opvatting. Overigens zal het gevaar voor de gezondheid beperkt zijn als de consumptie van verkoold vlees slechts een enkele keer plaatsvindt, zoals bij een incidentele barbecue.

4. Erkent het college dat veel mensen de rook en geur van barbecues als overlast ervaren, zeker in de publieke ruimte en dan met name in groenzones?

Het college erkent dat er mensen zijn die rook en geur van barbecues niet aangenaam vinden. Tot nu toe heeft barbecueën in parken in Leiden nauwelijks geleid tot klachten over overlast of over veel rondslingerend afval, noch tot (brand)schade aan de grasmat en de beplanting.

5. Deelt het College de opvatting van de Partij voor de Dieren dat, gezien deze feiten, barbecue-initiatieven in het schaarse Leidse groen, ongewenst zijn en niet door de gemeente gefaciliteerd en gefinancierd dienen te worden?

Het college constateert dat er, ondanks de hierboven genoemde negatieve aspecten van barbecues, ook mensen zijn die plezier beleven aan barbecueën. Bij vergunningaanvragen voor wijkfeesten, waaronder barbecues, wordt een afweging gemaakt. Het college is van mening dat het niet aan de lokale overheid is om barbecueën te verbieden, of een vergunning te weigeren, zolang er geen sprake is van gevaar of overlast. Het college is verder op dit moment niet van plan eventuele barbecue-initiatieven te financieren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer