verruiming Flora- en Faunawet tbv meeu­wen­overlast


Indiendatum: okt. 2011

Recent heeft het college besloten - samen met Alkmaar en Haarlem - een brief aan het ministerie van ELI om de Flora- en Faunawet ruimer te mogen interpreteren.

1. Welke "verruiming" heeft Leiden op het oog?

2. Wijkt deze verruiming af van het onlangs geaccordeerde Plan van Aanpak Meeuwenoverlast?

3. Zo ja, waarom is dit niet expliciet aan de raad voorgelegd?

4. Klopt het bericht in het Leidsch Dagblad dat de gemeenten het liefst verdergaande maatregelen willen nemen?

Indiendatum: okt. 2011
Antwoorddatum: 15 jan. 2012

Recent heeft het college besloten - samen met Alkmaar en Haarlem - een brief aan het ministerie van ELI om de Flora- en Faunawet ruimer te mogen interpreteren.

1. Welke "verruiming" heeft Leiden op het oog?

Voor de gemeente Leiden gaat het om de ontheffing die het wisselen van eieren mogelijk moet maken. Deze ontheffing is een aantal jaar geleden afgegeven omdat er aanvankelijk een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Leiden aan de ontheffingsaanvraag gekoppeld was. Deze ontheffing loopt begin 2012 af.

Het ministerie kan besluiten dat er wederom een onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen gekoppeld moet worden aan de ontheffingsaanvraag (een eerdere aanvraag van Haarlem is een paar jaar geleden afgewezen omdat er geen onderzoek aan de ontheffingsaanvraag was gekoppeld) maar kan zich ook soepeler opstellen en besluiten dat het verzamelen van gegevens, zoals Leiden de afgelopen jaren deed nadat de Universiteit Leiden haar onderzoek staakte, voldoende is en eveneens nieuwe inzichten kan opleveren. Dat maakt het belangrijk om gezamenlijk op te trekken en het ministerie te overtuigen van de mate van overlast die ervaren wordt en van het belang van de ontheffing.

2. Wijkt deze verruiming af van het onlangs geaccordeerde Plan van Aanpak Meeuwenoverlast?

Nee. Het wisselen van eieren is een van de maatregelen die in dit plan genoemd worden.

3. Zo ja, waarom is dit niet expliciet aan de raad voorgelegd?

Zie boven.

4. Klopt het bericht in het Leidsch Dagblad dat de gemeenten het liefst verdergaande maatregelen willen nemen?

Nee. De gemeente Leiden wil alleen een ontheffing voor het wisselen van eieren. Andere gemeenten zoals Alkmaar wensen ook een ontheffing om de inzet van een valkenier mogelijk te maken. Aangezien het College in Leiden, na vragen en bezwaren hierover uit de Raad, heeft afgezien van de inzet van een valkenier (vanwege de onzekerheid over het effect dat deze maatregel heeft) is een ontheffing hiervoor voor Leiden nu niet aan de orde. Echter, het kan wel nuttig zijn als andere gemeenten de effectiviteit van deze maatregel gaan onderzoeken.

Interessant voor jou

Meelopen van dieren bij 3-oktober-optocht

Lees verder

Barbecuen in stadsparken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer