Meelopen van dieren bij 3-oktober-optocht


Indiendatum: okt. 2011

Leiden kijkt terug op een zeer geslaagd Leidens Ontzet. Helaas hebben wij geconstateerd dat in de Grote optocht ook dieren hebben meegelopen te midden van het lawaai en de drukte.

De Partij voor de Dieren vindt dat dieren als levende wezens met bewustzijn en gevoel, met respect en zorgvuldigheid behandeld moeten worden en heeft daarom bezwaren tegen het gebruik van dieren ten koste van hun vrijheid en welzijn ter vermaak van de mens.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad wil de fractie van de Partij voor de Dieren u hierover enige schriftelijke vragen stellen.

1. Hoeveel dieren (ganzen en kamelen) hebben meegelopen in de optocht en gedurende welke tijd?

2. Op welke gronden is hiervoor een vergunning verleend?

3. Welke bedrijf of organisatie heeft de dieren geleverd?

4. Vanaf welke locaties zijn de dieren vervoerd?

5. Het is bekend dat dieren stress ervaren wanneer ze worden ingezet ter vermaak bij evenementen. Welke afspraken zijn vooraf met de 3 oktobervereniging gemaakt en om het welzijn van de dieren te waarborgen?

6. Is het gemeente opgevallen dat met name de ganzen een zeer gestresste indruk maakten, mede door de vertragingen in de optocht?

7. Zijn er buiten de genoemde kamelen en ganzen nog overige dieren ingezet bij de viering van Leidens Ontzet?

8. Is het college met mij van mening dat levende dieren niet als object gebruikt dienen te worden, ter opluistering van een evenement, maar een eigen waarde hebben die dient te worden gerespecteerd?

Indiendatum: okt. 2011
Antwoorddatum: 15 nov. 2011

Leiden kijkt terug op een zeer geslaagd Leidens Ontzet. Helaas hebben wij geconstateerd dat in de Grote optocht ook dieren hebben meegelopen te midden van het lawaai en de drukte.

De Partij voor de Dieren vindt dat dieren als levende wezens met bewustzijn en gevoel, met respect en zorgvuldigheid behandeld moeten worden en heeft daarom bezwaren tegen het gebruik van dieren ten koste van hun vrijheid en welzijn ter vermaak van de mens.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad wil de fractie van de Partij voor de Dieren u hierover enige schriftelijke vragen stellen.

1. Hoeveel dieren (ganzen en kamelen) hebben meegelopen in de optocht en gedurende welke tijd?

Er hebben 35 ganzen en 4 kamelen meegelopen gedurende de optocht. De optocht heeft 2½ uur geduurd.

2. Op welke gronden is hiervoor een vergunning verleend?

De 3 October Vereeniging heeft een evenementenvergunning gekregen voor het houden van een optocht op maandag 3 oktober 2011.De evenementenvergunning ziet toe op een veilig verloop van het evenement en het beperken van de eventuele overlast. Welzijn van dieren mag niet als weigeringsgrond voor evenementen worden opgenomen in de APV.

3. Welke bedrijf of organisatie heeft de dieren geleverd?

De 3 Octobervereeniging geeft desgevraagd aan dat Magro International Organisatie Bureau de organisatie is die de inhuur van o.a. de dieren heeft verzorgd. De kamelen via Animal Centre De Ark Nederland en de ganzen via Dog trainer uit Frankrijk.

4. Vanaf welke locaties zijn de dieren vervoerd?

Kamelen vanuit Brabant en ganzen vanuit Frankrijk.

5. Het is bekend dat dieren stress ervaren wanneer ze worden ingezet ter vermaak bij evenementen. Welke afspraken zijn vooraf met de 3 oktobervereniging gemaakt en om het welzijn van de dieren te waarborgen?

Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt met de 3 octobervereeniging over het welzijn van de dieren. De 3 Octobervereeniging geeft aan dat de toeleveringsbedrijven van de kamelen en ganzen professionele bedrijven zijn. Zij dienen zich te houden aan de richtlijnen die bestaan op het gebied van vervoer dieren. Beide bedrijven werken met professionele dierenverzorgers en deze zien zorgvuldig toe op het welzijn van de dieren zoals eten en drinken voor/tijdens/na vervoer en optocht.

6. Is het gemeente opgevallen dat met name de ganzen een zeer gestresste indruk maakten, mede door de vertragingen in de optocht?

Neen, dat is ons niet opgevallen.

7. Zijn er buiten de genoemde kamelen en ganzen nog overige dieren ingezet bij de viering van Leidens Ontzet?

Ja, er zijn nog paarden, honden en een ezel ingezet.

8. Is het college met mij van mening dat levende dieren niet als object gebruikt dienen te worden, ter opluistering van een evenement, maar een eigen waarde hebben die dient te worden gerespecteerd?

Dieren hebben een intrinsieke waarde, maar het gebruik van dieren bij evenementen is niet per definitie onaanvaardbaar. Artikel 36 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) geeft aan waar de grens ligt. Wij zien geen aanleiding om in dit geval te concluderen dat deze wetsbepaling is overtreden.

Interessant voor jou

Bezuinigingen op NME / Dierenweides

Lees verder

verruiming Flora- en Faunawet tbv meeuwenoverlast

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer