Gebruik Roundup op de Haagse Schouwweg


Indiendatum: jul. 2013

Gisteren constateerde een burger van Leiden dat er, ondanks de hoge temperaturen, op de Haagse Schouwweg werd gespoten met het onkruidmiddel Roundup, zie bijgaande foto als bewijs.

Foto: Theo Westra

Nu heeft de Partij voor de Dieren al eerder raadsvragen gesteld over het spuiten met glyfosaat bij hogere temperaturen. In uw antwoorden gaf u o.a. aan dat er niet gespoten wordt als de temperatuurverwachting boven de 25 graden uitkomt.

De DOB-methode, waarbij glyfosaat gebruikt wordt, is aan strikte regels gebonden: o.a. niet spuiten bij regen, niet in de buurt van water, en niet bij temperaturen boven de 25 graden. Vooruitlopend op de zeer waarschijnlijke afschaffing van chemische onkruidbestrijding is het minste wat we mogen verwachten, dat het protocol goed wordt nageleefd.

Vragen:

1. Klopt het dat er deze week een spuitronde in Leiden heeft plaatsgevonden? Zo ja,
waar in Leiden?

2. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat het DOB-protocol niet is nageleefd?

3. Hoe is de instructie aan de uitvoerders geregeld en de controle op de naleving?

Indiendatum: jul. 2013
Antwoorddatum: 3 sep. 2013

Gisteren constateerde een burger van Leiden dat er, ondanks de hoge temperaturen, op de Haagse Schouwweg werd gespoten met het onkruidmiddel Roundup, zie bijgaande foto als bewijs.

Foto: Theo Westra

Nu heeft de Partij voor de Dieren al eerder raadsvragen gesteld over het spuiten met glyfosaat bij hogere temperaturen. In uw antwoorden gaf u o.a. aan dat er niet gespoten wordt als de temperatuurverwachting boven de 25 graden uitkomt.

De DOB-methode, waarbij glyfosaat gebruikt wordt, is aan strikte regels gebonden: o.a. niet spuiten bij regen, niet in de buurt van water, en niet bij temperaturen boven de 25 graden. Vooruitlopend op de zeer waarschijnlijke afschaffing van chemische onkruidbestrijding is het minste wat we mogen verwachten, dat het protocol goed wordt nageleefd.

Vragen:

1. Klopt het dat er deze week een spuitronde in Leiden heeft plaatsgevonden? Zo ja,
waar in Leiden?

In week 30 zijn er diverse spuitronden geweest in het gebied tussen de Boshuizerkade, Witte Singel en 5 Meilaan. Op de Haagse Schouwweg is niet gespoten in opdracht van de gemeente Leiden. De apparatuur op de foto komt ook niet overeen met de apparatuur die wordt ingezet door de aannemers die in opdracht van Leiden werken. Het is ons niet bekend wat de auto op de foto daar deed. Het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup wordt ook veel in de tuin- en landbouw gebruikt. Het is goed mogelijk dat de auto met aanhanger onderweg was naar een bedrijf in die sector.

2. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat het DOB-protocol niet is nageleefd?

Volgens de weerfaxen uit deze periode is alleen op maandag 22 juli en dinsdag 23 juli de temperatuur op anderhalve meter boven de grond boven de 25 graden Celsius uit
gestegen. Op deze dagen wordt het temperatuurverloop gedurende de dag gemonitord en wordt het spuiten gestaakt zodra de temperatuur boven de grenswaarde dreigt uit te komen. Op dinsdag 23 juli is het spuiten al om 9:15 gestaakt. Op maandag 22 juli is het spuiten om 15:10 gestaakt. De weerfax van die dag geeft aan dat de temperatuur rond 12:00 boven de grenswaarde zou uitkomen. Aannemelijk is dat er tussen die twee tijdstippen gespoten is, ondanks dat de temperatuur na 12:00 waarschijnlijk boven de 25 graden is uitgekomen. Het ging die dag om de volgende gebieden:

  • Vanaf de Kuiper Rietbergstraat tot aan de Wiardi Beekmanstraat
  • Een gedeelte langs het kanaal vanaf de Appollolaan tot de Vijfmeilaan\
  • Een klein gedeelte van de Vreewijkbuurt.

Om elke twijfel uit te sluiten wordt er in het vervolg niet meer gespoten als de weerfax aangeeft dat die dag de temperatuur boven de 25 graden uit gaat komen.

3. Hoe is de instructie aan de uitvoerders geregeld en de controle op de naleving?

’s Ochtends, voorafgaand aan de werkzaamheden, meldt de aannemer zich bij de toezichthouder van Stedelijk Beheer. Hierbij wordt de administratie gecontroleerd en het plan van die dag doorgenomen op basis van de weerfax. Aan het eind van de dag meldt de aannemer zich opnieuw bij de toezichthouder en wordt de administratie bijgewerkt. Tussendoor worden steekproefsgewijs de werkzaamheden door de toezichthouder ter plekke gecontroleerd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer