Loslo­pende honden verstoren broed­vogels


Indiendatum: jul. 2013

Schriftelijke vragen over loslopende honden die (broed)vogels opjagen bij de landtong bij de Coebel.

Aanleiding voor onze vragen is de volgende. Wij zijn benaderd door een bewoner van de Coebel die constateert dat loslopende honden de (broed)vogels op de landtong nabij de Coebelweg regelmatig verstoren. Daar is een natuurvriendelijke oever aangelegd. Ter plaatse broeden er meerkoeten, zwanen en eenden. Ook buiten het broedseizoen houden watervogels zich graag op in de begroeiing op het ondiepe gedeelte.

Op het wandelpad (de Landtong) worden ook honden uitgelaten. Ondanks het feit dat de landtong geen honden-uitrengebied is, laten de meeste eigenaren hun hond los, wat voor grote overlast zorgt voor de (broedende) vogels.

Op aandringen van een bezorgde buurtbewoner heeft de gemeente daarom in mei borden geplaatst.

“Let op! Broedplaats voor watervogels. Honden hier altijd aan de lijn.”

Echter, deze borden zijn telkens omgedraaid en 1 ervan is zelfs verdwenen.

De Partij voor de Dieren is een groot voorstander van natuurvriendelijke oevers, omdat die de biodiversiteit in de stad fors vergroten. We willen natuurvriendelijke oevers waar het kan. Honden mogen geen gevaar vormen of overlast geven aan wilde dieren, zeker niet aan broedvogels, die immers geen kant op kunnen.

Daarom wil ik u de volgende vragen voorleggen:

1. Kent het college de problematiek ter plaatse? Wat heeft de gemeente gedaan om deze op te lossen, voor zover niet boven vermeld?

2. Zijn er handhavers geweest om hondenbezitters te wijzen op hun plicht om honden aan te lijnen? Zo nee? Waarom wordt hier niet tegen opgetreden?

3. Hoe wordt beslist waar een natuurvriendelijke oever wordt aangelegd? Wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met het recreatieve gebruik? (Drukte, joggers, honden?)

4. Is er overlegd met de bewoners voor het aanleggen? Zo nee waarom niet?

5. De problematiek is niet beperkt tot het broedseizoen: ook verder in het jaar vinden vogels in de beplanting de broodnodige rust. Hoe wordt de situatie in de Coebel nu opgelost?

Indiendatum: jul. 2013
Antwoorddatum: 13 aug. 2013

Aanleiding voor onze vragen is de volgende. Wij zijn benaderd door een bewoner van de Coebel die constateert dat loslopende honden de (broed)vogels op de landtong nabij de Coebelweg regelmatig verstoren. Daar is een natuurvriendelijke oever aangelegd. Ter plaatse broeden er meerkoeten, zwanen en eenden. Ook buiten het broedseizoen houden watervogels zich graag op in de begroeiing op het ondiepe gedeelte.

Op het wandelpad (de Landtong) worden ook honden uitgelaten. Ondanks het feit dat de landtong geen honden-uitrengebied is, laten de meeste eigenaren hun hond los, wat voor grote overlast zorgt voor de (broedende) vogels.

Op aandringen van een bezorgde buurtbewoner heeft de gemeente daarom in mei borden geplaatst.

“Let op! Broedplaats voor watervogels. Honden hier altijd aan de lijn.”

Echter, deze borden zijn telkens omgedraaid en 1 ervan is zelfs verdwenen.

De Partij voor de Dieren is een groot voorstander van natuurvriendelijke oevers, omdat die de biodiversiteit in de stad fors vergroten. We willen natuurvriendelijke oevers waar het kan. Honden mogen geen gevaar vormen of overlast geven aan wilde dieren, zeker niet aan broedvogels, die immers geen kant op kunnen.

Daarom wil ik u de volgende vragen voorleggen:

1. Kent het college de problematiek ter plaatse? Wat heeft de gemeente gedaan om deze op te lossen, voor zover niet boven vermeld?

Het college is bekend met deze problematiek. Acties van de gemeente zijn in bovenstaande tekst genoemd.

2. Zijn er handhavers geweest om hondenbezitters te wijzen op hun plicht om honden aan te lijnen? Zo nee? Waarom wordt hier niet tegen opgetreden?

In mei en juni hebben handhavers naar aanleiding van de genoemde problematiek de locatie extra bezocht.

3. Hoe wordt beslist waar een natuurvriendelijke oever wordt aangelegd? Wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met het recreatieve gebruik? (Drukte, joggers, honden?)

Behalve met de recreatieve gebruik wordt ook rekening gehouden met de potenties die een oever heeft om zich te kunnen ontwikkelen tot een natuurvriendelijke oever. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de gegevens uit het stadsnatuurmeetnet.

4. Is er overlegd met de bewoners voor het aanleggen? Zo nee waarom niet?

In 2010 heeft er, naar aanleiding van algemene informatie over aan te leggen natuurvriendelijke oevers, uitgebreid overleg met bewoners plaatsgevonden waarbij met name het “eindbeeld” van een volledig uitgegroeide ecologische oever aan de orde kwam.

5. De problematiek is niet beperkt tot het broedseizoen: ook verder in het jaar vinden vogels in de beplanting de broodnodige rust. Hoe wordt de situatie in de Coebel nu opgelost?

Geheel voorkomen is niet mogelijk, met het oog op de rust van de vogels zullen onze handhavers deze locatie frequenter blijven bezoeken, ook buiten het broedseizoen

Interessant voor jou

Komst circus Renz Berlin

Lees verder

Gebruik Roundup op de Haagse Schouwweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer