Komst circus Renz Berlin


Indiendatum: jun. 2013

Van 20 tot 30 juni 2013 slaat Circus Renz-Berlin zijn tenten op in Leiden.

Dit circus heeft een show met Indische olifanten, kamelen, paarden, pony's, lama's, struisvogels en honden. Bekend is, dat met name het welzijn van olifanten en andere wilde dieren enorm wordt aangetast in en door circussen. Maar ook andere dieren kunnen er niet hun natuurlijke gedrag vertonen en worden in kleine leefruimtes gehouden en vervoerd.

Op 21 december jl. heeft de raad daarom een motie aangenomen die, in afwachting van een wettelijk verbod, alleen circussen uit te nodigen met een onberispelijk dierenwelzijnsbeleid. Dagelijks minstens een paar uur naar buiten kunnen is een vereiste voor een goede behandeling van paarden volgens etholoog Machteld van Dierendonck is. Ook is de huisvesting in boxen bij circussen vaak veel te klein naar de maatstaven van de Wageningen Universiteit.

Daarom wil de fractie van de Partij voor de Dieren u enige schriftelijke vragen stellen.

1. Op welke wijze is getoetst dat Circus Renz-Berlin een “onberispelijk dierenwelzijnsbeleid” heeft?

2. Kunt u dit punt gedetailleerd toelichten voor olifanten (wordt een olifantenhaak gebruikt?) Voor paarden, ponys en lama’s (kunnen ze dagelijks in de wei, voldoet de huisvesting aan de normen? En voor struisvogels (een exoot)?

3. Is de conclusie juist dat het college geen uitvoering heeft gegeven aan de motie?

Indiendatum: jun. 2013
Antwoorddatum: 22 jan. 2014

1. Op welke wijze is getoetst dat Circus Renz-Berlin een “onberispelijk dierenwelzijnsbeleid” heeft?

Circus Renz-Berlin is geen uitgenodigd circus (waarvan sprake is in motie M120094/6); zoals in de nota Dierenwelzijn bij 2.6 aangegeven wordt, kan een gemeente gevraagde vergunningen niet weigeren op grond van dierenwelzijns-argumenten (uitspraak van de Raad van State, van 26 augustus 2009, i.v.m. weigering vergunning door de gemeente Winschoten). In de praktijk is het overigens moeilijk een onberispelijk dierenwelzijnsbeleid aan te tonen. In het antwoord op schriftelijk vragen van de PvdD van 11 juni 2012 heeft het college aangegeven dat zij waarde hecht aan een goed dierenwelzijnsbeleid maar dat de normen voor dierenwelzijn in circussen op landelijk niveau zijn geregeld.

2. Kunt u dit punt gedetailleerd toelichten voor olifanten (wordt een olifantenhaak gebruikt?) Voor paarden, ponys en lama’s (kunnen ze dagelijks in de wei, voldoet de huisvesting aan de normen? En voor struisvogels (een exoot)?

De gemeente doet geen toets. Op basis van het vastgestelde evenementenbeleid en jurisprudentie (zie antwoord op vraag 1) is het niet mogelijk de evenementenvergunning te weigeren. Tijdens de shows zullen paarden, kamelen, pony's, honden en 2 olifanten optreden.

3. Is de conclusie juist dat het college geen uitvoering heeft gegeven aan de motie?

Deze conclusie is onjuist. Het college zal enkele circussen zonder (wilde) dieren een brief sturen waarin zij worden gevraagd om naar Leiden te komen. Er wordt gekozen voor circussen zonder (wilde) dieren omdat een onberispelijk dierenwelzijn niet te bepalen is. Komst van deze circussen is uiteindelijk afhankelijk of zij een aanvraag voor een evenementenvergunning willen indienenen of er (nog) ruimte op de evenementenkalender is. Bron is de lijst van circussen die vermeld staan op www.wildedierendetentuit.nl

Interessant voor jou

Omgemaaide bijenorchissen

Lees verder

Loslopende honden verstoren broedvogels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer