Geen evene­menten in parken tijdens broed­seizoen


Indiendatum: sep. 2012

Schriftelijke vragen popconcerten Leidse Hout.

Geacht College,

In het weekend van 7 en 8 juli vond het Van der Werf-popfestival plaats in de Leidse Hout. Mede door het slechte weer en het grote bezoekersaantal is de grasmat veranderd in een modderpoel, en voor lange tijd goeddeels ongeschikt geworden voor andere vormen van recreatie.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden stellen we u de volgende vragen.

1. Door regenval, vertreding en autoverkeer op stalen platen is de grasmat sterk beschadigd en de komende tijd ongeschikt voor de reguliere recreatie. Wat zijn de eventuele kosten om het terrein weer op te knappen?

2. Hoe lang duurt het in zijn algemeenheid voordat een grasmat herstelt van een intensief evenement als een popfestival?

3. Op 2 juni werd op dezelfde locatie in de Leidse Hout het Summer Jazz Festival gehouden. Ook daarbij is het terrein beschadigd. Waarom waren de twee evenementen zo snel na elkaar georganiseerd?

4. Het broedseizoen van veel vogels duurt tot 15 juli (informatie Vogelbescherming). Is het college het met ons eens dat het organiseren van 2 evenementen in het broedseizoen in hetzelfde park aan de hoge kant is?

5. Is het college bereid te overwegen om de overlast voor mens en dier te beperken, bij voorbeeld door evenementen met versterkte muziek in parken te minimaliseren, en deze te spreiden over de hele zomer?

Bij voorbaat dank voor de beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Dick de Vos, Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2012
Antwoorddatum: 12 jul. 2012

Antwoord burgemeester en wethouders (ingezonden 18 september 2012)

1. Door regenval, vertreding en autoverkeer op stalen platen is de grasmat sterk beschadigd en de komende tijd ongeschikt voor de reguliere recreatie. Wat zijn de eventuele kosten om het terrein weer op te knappen?

Het reguliere onderhoud aan de Leidse Hout (inclusief oplapwerk evenementen en standaard onderhoud) kost jaarlijks € 11.000,- De totale kosten van het opknappen van Leidse Hout bedragen dit jaar € 61.400,-. Dit bedrag is inclusief regulier onderhoud en een preventieve investering van € 25.000,- voor het aanleggen van drainage, waardoor in de toekomst minder schade zal ontstaan.

2. Hoe lang duurt het in zijn algemeenheid voordat een grasmat herstelt van een intensief evenement als een popfestival?

In het algemeen mag gesteld worden dat de hersteltijd van een grasmat (afhankelijk van de grootte van het evenement) circa 4 tot 6 weken is. Van belang is dan wel dat het weer tijdens en direct na het evenement droog is. Is dit niet het geval dan is de toplaag van het grasveld verslempt waardoor het regenwater niet weg kan. Het regenwater blijft op het veld staan waardoor het gras stikt.

In de Leidse Hout werden dit jaar 2 evenementen georganiseerd, te weten; Summerjazz een middel tot groot evenement. En Werfpop een groot evenement. Vanwege de grootte van Summerjazz zou een herstelperiode van 4 weken voldoende moeten zijn. Vanwege het slechte weer kort na het festival was de schade echter aanzienlijk en werd eigenlijk een langere herstelperiode verlangt voordat werfpop zou plaatsvinden. Deze tijd werd de grasmat helaas niet gegund waardoor Werfpop op een slechte, niet herstelde grasmat werd gehouden.

Na afloop van evenementen verricht Stedelijk Beheer ieder jaar bepaalde werkzaamheden om het veld weer op te knappen. Dit jaar moest het veld na het Summerjazz evenement gedresd worden met dresgrond en moest het veld belucht worden. De dresgrond die door de desbetreffende aannemer geleverd was, had niet de kwaliteit die deze had moeten hebben (er zaten veel stenen tussen). Voor Werfpop is met man en macht getracht deze stenen zo goed als mogelijk te verwijderen. Daarnaast is het veld belucht. Met deze acties heeft Stedelijk Beheer er alles aan gedaan om het veld in acceptabele staat op te leveren aan Werfpop. Helaas was de periode tussen Summerjazz en Werfpop te kort om het veld weer goed te krijgen. Hierdoor heeft Werfpop een veld opgeleverd gekregen dat al een fors schadebeeld vertoonde. Dat dit schadebeeld uiteindelijk verslechterde door toedoen van het slechte weer is Werfpop niet aan te rekenen.

3. Op 2 juni werd op dezelfde locatie in de Leidse Hout het Summer Jazz Festival gehouden. Ook daarbij is het terrein beschadigd. Waarom waren de twee evenementen zo snel na elkaar georganiseerd?

De evenementdatum wordt in principe niet bepaald door de gemeente. Een organisator dient een aanvraag in voor een evenement met een daarbij behorende datum. Indien dit past binnen de evenementenkalender wordt de vergunning toegekend. Een reden dat beide evenementen relatief vlak na elkaar gehouden worden is dat beide evenementen deel uitmaakten van de “Juni Cultuurmaand”. Dit jaar waren de weersomstandigheden rondom Summerjazz en Werfpop slecht. Met name hierdoor is de schade ontstaan. In de jaren daarvoor was de schade veel minder.

4. Het broedseizoen van veel vogels duurt tot 15 juli (informatie Vogelbescherming).Is het college het met ons eens dat het organiseren van 2 evenementen in het broedseizoen in hetzelfde park aan de hoge kant is?

In het ontwerp-evenementenbeleid wordt de mogelijkheid voorgesteld om in het Leidse Hout geen grote evenementen toe te staan in de periode half maart tot eind juni vanwege strijdigheid met de Flora- en faunawet. De komende maanden wordt onderzocht of een evenement als Summerjazz inderdaad strijdig is met de Flora- en faunawet. Daarnaast wordt er samen met de organisator van Summerjazz alternatieve locaties doorgesproken.

5. Is het college bereid te overwegen om de overlast voor mens en dier te beperken, bij voorbeeld door evenementen met versterkte muziek in parken te minimaliseren, en deze te spreiden over de hele zomer?

In het huidige evenementenbeleid en in de evenementennota die binnenkort aan u ter besluitvorming wordt aangeboden is per locatie aangegeven hoeveel evenementdagen er per jaar mogen plaatsvinden. In het Leidse Hout zijn dat er 8. De aantallen zijn zo vastgelegd om de overlast te minimaliseren. Voor de rapportage evenementennota 2008 waren dat er 12.

In de praktijk vinden evenementen in parken normaliter plaats gedurende de maanden april tot en met oktober. Voor de grote 2 evenementen in het Leidse Hout geldt dat deze nu in de maanden juni en juli plaatsvinden.

Interessant voor jou

Wat is het afbouwscenario voor Roundup?

Lees verder

Naar een verbod op particulier vuurwerk?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer