Naar een verbod op parti­culier vuurwerk?


Indiendatum: jan. 2013

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid D. de VOS (PvdD) inzake Vuurwerkoverlast (ingekomen 3 januari 2013)

Afgelopen jaarwisseling is er strenger gehandhaafd op het afsteken van vuurwerk. Hulde aan de burgemeester voor dit initiatief. Toch waren er weer veel knallen te horen buiten de toegelaten periode (31 december 10:00 uur – 1 januari 2:00 uur)
Er is een toenemende maatschappelijke weerstand tegen vuurwerk. Ook speelt het onderwerp in de landelijke politiek. Vrijheid de traditie botsen hier met de overlast voor mens, dier en milieu. Vooruitlopend op een bespreking in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid zou ik, in vervolg op eerdere schriftelijke vragen (7-11-2011) een goed beeld willen hebben van de situatie in Leiden.

1. Hoeveel bekeuringen zijn er in Leiden rond de jaarwisseling uitgedeeld voor het illegaal afsteken van vuurwerk? En hoeveel waren dat er vorig jaar (2011-2012)?

2. Hoe hoog bedraagt de schade aan openbare voorzieningen (prullenbakken, containers, bushokjes, openbare gebouwen enz.? ) Is deze schade verzekerd?

3. Hoe hoog schat de gemeente de schade aan particuliere eigendommen? Is daar een beeld van?

4. Hoe groot is het bedrag dat gemoeid is met het opruimen van vuurwerkresten? Is er daarbij verschil te merken tussen wijken die zelf de resten opruimen en wijken die dat niet doen?

5. De Algemene Plaatselijke Verordening biedt mogelijkheden om een lokaal vuurwerkverbod in te stellen(i) op “alle plaatsen waar vuurwerk gevaar, schade of overlast oplevert.” Biedt de APV juridisch ook de mogelijkheid om een vuurwerkverbod in parken en langs oevers in te stellen, waar immers de schade aan bodem en water het grootst is?(ii)

6. Minister Opstelten heeft op 2 januari 2013 een oproep(iii) gedaan aan gemeenten om de mogelijkheid van een georganiseerd vuurwerk te bekijken. Heeft die oproep de burgemeester bereikt? Hoe is het college van plan met deze oproep om te gaan?

i http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/leiden-bestrijdt-schade-en-overlast-met-vuurwerkverbod
ii www.milieucentraal.nl/themas/artikelen-kopen-en-gebruiken/vuurwerk
iii www.binnenlandsbestuur.nl/oproep-aan-gemeenten-om-vuurwerk-zelf-te.8632591.lynkx

Indiendatum: jan. 2013
Antwoorddatum: 7 mrt. 2013

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid D. de VOS (PvdD) inzake Vuurwerkoverlast (ingekomen 3 januari 2013)

Afgelopen jaarwisseling is er strenger gehandhaafd op het afsteken van vuurwerk. Hulde aan de burgemeester voor dit initiatief. Toch waren er weer veel knallen te horen buiten de toegelaten periode (31 december 10:00 uur – 1 januari 2:00 uur)
Er is een toenemende maatschappelijke weerstand tegen vuurwerk. Ook speelt het onderwerp in de landelijke politiek. Vrijheid de traditie botsen hier met de overlast voor mens, dier en milieu. Vooruitlopend op een bespreking in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid zou ik, in vervolg op eerdere schriftelijke vragen (7-11-2011) een goed beeld willen hebben van de situatie in Leiden.

Beantwoording burgemeester en wethouders (ingezonden 5 maart 2013)

1. Hoeveel bekeuringen zijn er in Leiden rond de jaarwisseling uitgedeeld voor het illegaal afsteken van vuurwerk? En hoeveel waren dat er vorig jaar (2011-2012)?

Voor de periode 29 december 2012 tot en met 1 januari 2013 zijn er 18 bekeuringen uitgedeeld door de politie voor het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden. Tijdens de jaarwisseling van 2011-2012 was dit aantal 15 voor dezelfde periode.

2. Hoe hoog bedraagt de schade aan openbare voorzieningen (prullenbakken, containers, bushokjes, openbare gebouwen enz.? ) Is deze schade verzekerd?

Stedelijk Beheer heeft in totaal een schade van € 46.726 geregistreerd. De gemeente is niet verzekerd voor deze schade.

3. Hoe hoog schat de gemeente de schade aan particuliere eigendommen? Is daar een beeld van?

Voor de evaluatie van de voorbereiding en het verloop van de jaarwisseling wordt een inventarisatie gemaakt van de schade aan particuliere eigendommen. De evaluatie zal vermoedelijk in maart klaar zijn. Op dit moment is er nog geen exact bedrag van de schade aan particuliere eigendommen bekend, omdat niet alle informatie binnen is. Echter, op basis van de huidige informatie wordt de schade aan particuliere eigendommen geschat op ongeveer € 40.000.

4. Hoe groot is het bedrag dat gemoeid is met het opruimen van vuurwerkresten? Is er daarbij verschil te merken tussen wijken die zelf de resten opruimen en wijken die dat niet doen?

Het opruimen van vuurwerkresten op nieuwjaarsdag heeft totaal ongeveer €10.000,- gekost. De kosten die gemaakt worden om de vuurwerkresten op te ruimen, worden niet bijgehouden op wijkniveau.

5. De Algemene Plaatselijke Verordening biedt mogelijkheden om een lokaal vuurwerkverbod in te stellen(i) op “alle plaatsen waar vuurwerk gevaar, schade of overlast oplevert.” Biedt de APV juridisch ook de mogelijkheid om een vuurwerkverbod in parken en langs oevers in te stellen, waar immers de schade aan bodem en water het grootst is?(ii)

Zowel parken als oevers zouden in theorie kunnen vallen onder de noemer aangewezen plaats in de Algemene Plaatselijke Verordening.

6. Minister Opstelten heeft op 2 januari 2013 een oproep(iii) gedaan aan gemeenten om de mogelijkheid van een georganiseerd vuurwerk te bekijken. Heeft die oproep de burgemeester bereikt? Hoe is het college van plan met deze oproep om te gaan?

De burgemeester en het college zijn bekend met deze oproep, maar zijn met name vanwege het hoge kostenaspect vooralsnog geen voorstander voor het centraal afsteken van vuurwerk. Bovendien verwachten we geen effect op overlast en schade.

i http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/leiden-bestrijdt-schade-en-overlast-met-vuurwerkverbod
ii www.milieucentraal.nl/themas/artikelen-kopen-en-gebruiken/vuurwerk
iii www.binnenlandsbestuur.nl/oproep-aan-gemeenten-om-vuurwerk-zelf-te.8632591.lynkx

Interessant voor jou

Geen evenementen in parken tijdens broedseizoen

Lees verder

Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Plastic reclame!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer