Monitoren water­kwa­liteit rond dieren­weides


Indiendatum: jul. 2017

Het monitoren van de waterkwaliteit is van belang in een waterrijke stad als Leiden. Met name in de warme zomermaanden kan in stilstaand water blauwalg ontstaan.

De gemeente controleert de waterkwaliteit in het zomerseizoen via tweewekelijkse controle- en onderhoudsrondes. Echter, dit gebeurt alleen bij waterspeelplekken en zwemwatergebieden. Water rond dierenweides, die ook vaak aan slootjes of stilstaand water grenzen en dat bovendien vaak wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren, wordt niet gecontroleerd[1], terwijl blauwalg ook voor dieren schadelijk kan zijn.

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Klopt het dat de waterkwaliteit rond dierenweides niet wordt gecontroleerd?

  Antwoord:
  Ja.

 2. Zijn deze wateren opgenomen in de beheerplannen? Zo nee: waarom niet? Is het mogelijk om dit alsnog te doen?

  Antwoord:

  Ja, de watergangen zijn opgenomen in het Beheerplan Water. Dit betreft de zogeheten secundaire watergangen, die in onderhoud zijn van de gemeente. Dan gaat het om het regulier onderhoud aan deze watergangen, zoals het baggeren, het verwijderen van vegetatie en drijfvuil en het onderhouden van de waterspeelplekken en fonteinen. De primaire watergangen zijn in onderhoud van het Waterschap.

 3. Is tijdens controles blauwalg (of andere verontreiniging) aangetroffen in wateren die grenzen aan dierenweides? Zo ja, bij welke wateren en welke maatregelen heeft de gemeente hier getroffen?

  Antwoord:
  Dit is niet bekend, deze wateren worden niet bemonsterd en geanalyseerd.

 4. Wat zijn de eventuele risico’s voor dieren wanneer zij drinken van water dat is verontreinigd met blauwalg?

  Antwoord:
  Door het drinken van water dat blauwalgen bevat, kunnen honden en katten, maar ook andere dieren als vissen, vogels, paarden en koeien ziek worden.

 5. Hoe is de drinkwatervoorziening voor dieren in dierenweides? In welke weides krijgen dieren water uit de omliggende sloten/ wateren te drinken aangeboden? In welke weides zijn er systemen beschikbaar met schoon drinkwater?

  Antwoord:
  In alle dierenweides kunnen de dieren van het aanwezige oppervlaktewater drinken. De dierenweide van de Leidse Hout beschikt over kraanwater evenals in de dierenweide van de Stevenshof en Muiderkring. Datzelfde geldt voor de vogelvolières.

  Alle dierenweides worden elke dag, vaak twee keer per dag, gecontroleerd door de dierverzorgers. Zodra er verdachte omstandigheden worden waargenomen, bijvoorbeeld rond de conditie van het drinkwater, worden de dieren naar een andere weide verplaatst. Hiervoor is altijd wel een weide beschikbaar. Als noodmaatregel is het ook mogelijk schrikdraad te plaatsen en de dieren van het water weg te houden. Dit laatste heeft niet de voorkeur en wordt alleen gedaan als er geen andere oplossingen meer voorhanden zijn. Ook beschikken de dierverzorgers over jerrycans waarmee, indien nodig, schoon drinkwater op de dierenweides aangevoerd kan worden.

  Tot slot is het de ervaring (meer dan 15 jaar) van de dierverzorgers dat ziekte van de dieren door verontreiniging van het water rond de dierenweides eigenlijk niet voorkomt.

  De dierenverzorgers verrichten voldoende controle op het welzijn van de dieren in de dierenweides.

 6. Is het mogelijk om, in geval van waterverontreiniging, de dieren af te schermen van het verontreinigde water?

  Antwoord:
  Ja. Zie beantwoording vraag 5.

Dick de Vos

Partij voor de Dieren

[1] Persoonlijke communicatie met Gemeente Leiden

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Roofvogel- en uilententoonstellingen

Lees verder

Onderzoek tuintegeltaks

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer