Muskus­rat­ten­vallen in recre­a­tie­ge­bieden


Indiendatum: mrt. 2012

1. Klopt het dat de klem is uitgezet door de muskusrattenbestrijdingsdienst?

2. Cronesteyn is een intensief recreatiegebied. Welke afspraken zijn er gemaakt tussen het Hoogheemraadschap en de gemeente Leiden over het zetten van muskusrattenvallen in recreatiegebieden?

3. Klopt het dat de klem niet was gemarkeerd met een oranje vlaggetje? Komt dit vaker voor?

4. Welke noodzaak is er voor het uitzetten van muskusrattenvallen, aangezien er in Cronesteyn geen gevaar bestaat voor het doorbreken van dijken?

5. Hoeveel muskusratten worden er tegenwoordig nog op Leids grondgebied gevangen en op welke wijze? Klemmen of gebruikt men nog de wrede verdrinkingsvallen?

6. Wie draait in uw ogen op voor de kosten die gemaakt zijn voor de dierenambulance en dierenarts?

Indiendatum: mrt. 2012
Antwoorddatum: 15 mei 2012

Beantwoording schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid D. de Vos (PvdD) inzake muskusrattenbestrijding (ingekomen 20 maart 2012)

Antwoord van burgemeester en wethouders (ingezonden 15 mei 2012)

1. Klopt het dat de klem is uitgezet door de muskusrattenbestrijdingsdienst?

Ja, dat klopt. De klem is uitgezet door “Muskusrattenbeheer” van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De Stichtse Rijnlanden voert de bestrijding van muskusratten uit in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

2. Cronesteyn is een intensief recreatiegebied. Welke afspraken zijn er gemaakt tussen het Hoogheemraadschap en de gemeente Leiden over het zetten van muskusrattenvallen in recreatiegebieden?

“Muskusrattenbeheer” heeft de vallen geplaatst zonder overleg met de gemeente Leiden. De afspraak is gemaakt dat plaatsing van vangmiddelen in Leiden in het vervolg doorgegeven wordt aan de groen- en waterbeheerders in Leiden en betreffende beleidsmedewerkers. Op locaties die vrij toegankelijk zijn, zal via bebording aangegeven worden dat er vangmiddelen geplaatst zijn.

3. Klopt het dat de klem niet was gemarkeerd met een oranje vlaggetje? Komt dit vaker voor?

Het vlaggetje is een hulpmiddel voor de bestrijders om hun vangmiddel snel terug te vinden. Er is geen verplichting om deze vorm van markering te gebruiken. In verstedelijkt gebied worden geen markeringsvlaggetjes gezet i.v.m. diefstal.

4. Welke noodzaak is er voor het uitzetten van muskusrattenvallen, aangezien er in Cronesteyn geen gevaar bestaat voor het doorbreken van dijken?

Het wegvangen van muskusratten is het meest effectief als er nog geen sprake is van een gevestigde populatie. Verdere verspreiding van de muskusrat wordt dan zo goed mogelijk tegengegaan.

5. Hoeveel muskusratten worden er tegenwoordig nog op Leids grondgebied gevangen en op welke wijze? Klemmen of gebruikt men nog de wrede verdrinkingsvallen?

In 2011 zijn in de directe omgeving van Cronesteyn 2 muskusratten gevangen. In 2012 zijn er tot nu toe geen muskusrat-vangsten in Leiden. De vangmiddelen in Leiden hebben vooral een preventieve en signalerende functie. Er staan in Leiden in totaal 16 vangmiddelen (zowel kooien als klemmen). Kooien en klemmen voor muskusratten worden vrijwel altijd onder water geplaatst. Vangkooien werken dan dus per definitie als verdrinkingskooi.

6. Wie draait in uw ogen op voor de kosten die gemaakt zijn voor de dierenambulance en dierenarts?

“Muskusrattenbeheer” heeft aangegeven dat genoemde kosten bij haar geclaimd kunnen worden.

Interessant voor jou

Bestemming gekapte bomen

Lees verder

Vuurwerk LUMC midden in broedseizoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer