Vuurwerk LUMC midden in broed­seizoen


Indiendatum: jun. 2012

Op donderdag 7 juni, tegen 22:45 uur, werd heel Leiden onverwachts opgeschrikt door een groot vuurwerk dat zeker 15 minuten aanhield. Het bleek een vuurwerk te zijn ter gelegenheid van het 15-jarig lustrum van het LUMC.

De verbazing was groot. Honden jankten, katten kropen onder het bed, kleine kinderen werden wakker. In de lucht vlogen in elk geval merels, scholeksters en meeuwen in paniek op. Begin juni zijn veel jonge vogels nog in het nest of net uitgevlogen en afhankelijk van voederen door de oudervogels.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Was dit vuurwerk aangekondigd, zodat buurtbewoners voorzorgmaatregelen hadden kunnen treffen?

2. Het zal de gemeente bekend zijn dat vogels in het broedseizoen niet verstoord mogen worden krachtens de Flora- en Faunawet. Het LUMC ligt tegen het Leidse Hout en het Bos van Bosman aan. Waarom heeft de gemeente hier desondanks toestemming voor gegeven?

3. Donderdag is een gewone werkdag. Kleine kinderen slapen al. Waarom heeft de gemeente dit gegeven niet meegewogen?

4. Is de gemeente bekend met de bezwaren van (LUMC)oogartsen tegen vuurwerk. En is het college het met mij eens dat, gezien de gezondheidsrisico’s voor luchtwegen en oogletsel, het uitermate schrijnend is dat juist een ziekenhuis een vuurwerk meent te kunnen afsteken? www.omroepwest.nl/nieuws/12406/LUMC-Verbod-op-consumentenvuurwerk

5. De LUMC-groep bestaat uit verschillende organisaties, waaronder 2 BV’s. Kan elk willekeurig bedrijf dat een willekeurig aantal jaren bestaat nu zomaar toestemming krijgen voor een groot vuurwerk?

6. Kan het college toezeggen, in het vervolg terughoudend te zijn bij vergunningsverlening voor het afsteken van vuurwerk, behalve tijdens de jaarwisseling (in elk geval in het broedseizoen)?

Indiendatum: jun. 2012
Antwoorddatum: 4 sep. 2012

Op donderdag 7 juni, tegen 22:45 uur, werd heel Leiden onverwachts opgeschrikt door een groot vuurwerk dat zeker 15 minuten aanhield. Het bleek een vuurwerk te zijn ter gelegenheid van het 15-jarig lustrum van het LUMC.

De verbazing was groot. Honden jankten, katten kropen onder het bed, kleine kinderen werden wakker. In de lucht vlogen in elk geval merels, scholeksters en meeuwen in paniek op. Begin juni zijn veel jonge vogels nog in het nest of net uitgevlogen en afhankelijk van voederen door de oudervogels.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Was dit vuurwerk aangekondigd, zodat buurtbewoners voorzorgmaatregelen hadden kunnen treffen?

Navraag leert dat de provincie, die vergunning verleent voor het afsteken van vuurwerk, de aanvraag en afgifte van de vergunning niet heeft gepubliceerd. Aangezien de organisator – ten onrechte – geen evenementenvergunning heeft aangevraagd is de activiteit ook niet door de gemeente gepubliceerd.

2. Het zal de gemeente bekend zijn dat vogels in het broedseizoen niet verstoord mogen worden krachtens de Flora- en Faunawet. Het LUMC ligt tegen het Leidse Hout en het Bos van Bosman aan. Waarom heeft de gemeente hier desondanks toestemming voor gegeven?

De gemeente heeft geen toestemming gegeven voor het betreffende evenement omdat er geen aanvraag evenementenvergunning is ingediend door de organisator. Het LUMC is hier inmiddels op gewezen.

Wel heeft de provincie vergunning verleend op basis van het vuurwerkbesluit, de provincie is de vergunningverlenende instantie. De provincie had de vergunning kunnen weigeren in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. Deze weigeringsgronden deden zich volgens de provincie niet voor, aangezien slechts de zeer nabije omgeving getoetst wordt bij dit type vuurwerk. Het Leidse Hout en het Bos van Bosman heeft geen onderdeel uitgemaakt van de toetsing van aanvraag door de provincie.

Bij de behandeling van de vergunningaanvraag heeft de provincie uitsluitend vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid de burgemeester om advies gevraagd. In het kader van de openbare orde en veiligheid was er geen aanleiding een negatief advies af te geven.

De burgemeester heeft daarop – na advies van de politie - een verklaring van geen bezwaar afgegeven aan de provincie.

3. Donderdag is een gewone werkdag. Kleine kinderen slapen al. Waarom heeft de gemeente dit gegeven niet meegewogen?

Zie het antwoord op vraag 2, de provincie is de vergunningverlenende instantie. De provincie was niet van mening dat de gezondheid door het afsteken van vuurwerk op dit tijdstip zou worden aangetast. Onze ervaring is dat het merendeel van de kleine kinderen door veel geluiden zoals onweer, voorbijrazende treinen en sirenes (in dit gebied met name ambulances) heen slapen.

4. Is de gemeente bekend met de bezwaren van (LUMC)oogartsen tegen vuurwerk. En is het college het met mij eens dat, gezien de gezondheidsrisico’s voor luchtwegen en oogletsel, het uitermate schrijnend is dat juist een ziekenhuis een vuurwerk meent te kunnen afsteken? www.omroepwest.nl/nieuws/12406/LUMC-Verbod-op-consumentenvuurwerk

Het college is bekend met de bezwaren van oogartsen tegen vuurwerk. Het aangehaalde nieuwsitem heeft betrekking op de wens van oogartsen van het LUMC van een verbod voor het afsteken van vuurwerk door consumenten. In dit geval was er sprake van vuurwerk dat is afgestoken door een professioneel bedrijf. Uit het artikel maken wij op dat het landelijk genootschap voor oogartsen juist pleit voor het alleen nog maar afsteken van vuurwerk door professionals.

5. De LUMC-groep bestaat uit verschillende organisaties, waaronder 2 BV’s. Kan elk willekeurig bedrijf dat een willekeurig aantal jaren bestaat nu zomaar toestemming krijgen voor een groot vuurwerk?

Juridisch gezien is dit mogelijk. De vergunning wordt door de provincie afgegeven aan het bedrijf dat het vuurwerk laat ontbranden. De organisator van het evenement, in dit geval het LUMC, dient daarnaast nog een evenementenvergunning aan te vragen. De evenementenvergunning wordt getoetst aan de APV en het geldende evenementenbeleid.

6. Kan het college toezeggen, in het vervolg terughoudend te zijn bij vergunningsverlening voor het afsteken van vuurwerk, behalve tijdens de jaarwisseling (in elk geval in het broedseizoen)?

Nogmaals, het is niet de gemeente, maar de provincie die vergunningverlenende instantie is met betrekking tot het afsteken van vuurwerk. In het kader van het gemeentelijke evenementenbeleid bestaat hieromtrent geen toetsingscriterium. Het opnemen hiervan lijkt ook niet opportuun, aangezien de vergunningaanvragen in het kader van openbare orde en veiligheid goed worden afgewogen en het aantal keren dat vuurwerk wordt afgestoken naast de jaarwisseling en de 3 oktoberviering minimaal is.

Interessant voor jou

Muskusrattenvallen in recreatiegebieden

Lees verder

Komst circus Renaissance naar Leiden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer