Olifant bij opening kinder­dag­ver­blijf


Indiendatum: mei 2014

Vandaag werden wij attent gemaakt op het feit dat er op zaterdag 17 mei een olifant wordt ingezet ter opluistering van de opening van kinderdagverblijf “TeddyKids” in Leiden: www.teddykids.nl/olifant. De olifant zou symbool staan voor trouw, een goed geheugen, geduld en intelligentie. Alle kinderen uit Leiden zijn uitgenodigd en iedereen krijgt de gelegenheid om het dier te voeren met groente en fruit.

Wij begrijpen de wens om kinderen in contact te brengen met dieren, om hen op die manier respect en verwondering bij te brengen voor al wat leeft. Een olifant ter opluistering van een openingsfeestje draagt hier o.i. echter niet aan bij.

De Partij voor de Dieren heeft in het algemeen bezwaar tegen het gebruik van wilde dieren voor het vermaak van de mens, omdat ze op die manier niet hun natuurlijke leven kunnen leiden, waardoor hun welzijn ernstig in het geding komt. Olifanten zijn bovendien kuddedieren, die zich veilig voelen temidden van soortgenoten, niet temidden van uitgelaten kinderen.

Verder maken wij ons, tezamen met De Dierenbescherming Rijnland, zorgen over de veiligheid voor de kinderen, die immers de olifant mogen voeren.

1. Waarom is er een vergunning afgegeven?

2. Is er overleg met het kinderdagverblijf geweest over een alternatief?

3. Olifanten blijven wilde dieren. Het “temmen” van olifanten gebeurt veelal onder dwang en met gebruikmaking van martelinstrumenten zoals de olifantenhaak. Op Youtube zijn hiervan veel voorbeelden te vinden. Is het college hiermee bekend? Heeft de gemeente geïnformeerd hoe deze betreffende olifant is tam gemaakt?

4. Het vervoer van dieren geeft op zichzelf al stress, maar het terrein aan de Rijnsburgerweg 35 ligt ook nog eens aan een druk kruispunt. Ook op het terrein zelf zal het een drukte van belang worden. Olifanten zijn prooidieren, dus extra gevoelig voor stress en schrikreacties. Heeft de gemeente hiermee rekening gehouden? Hoe is de veiligheid van (vooral) de kinderen gegarandeerd, vooral tijdens het voeren? Heeft de gemeente hier extra op gelet?

5. Deelt de gemeente onze mening dat het inzetten van olifanten ter opluistering van festiviteiten niet respectvol is, en daarom niet meer van deze tijd?

Indiendatum: mei 2014
Antwoorddatum: 24 jun. 2014

Vandaag werden wij attent gemaakt op het feit dat er op zaterdag 17 mei een olifant wordt ingezet ter opluistering van de opening van kinderdagverblijf “TeddyKids” in Leiden: www.teddykids.nl/olifant. De olifant zou symbool staan voor trouw, een goed geheugen, geduld en intelligentie. Alle kinderen uit Leiden zijn uitgenodigd en iedereen krijgt de gelegenheid om het dier te voeren met groente en fruit.

Wij begrijpen de wens om kinderen in contact te brengen met dieren, om hen op die manier respect en verwondering bij te brengen voor al wat leeft. Een olifant ter opluistering van een openingsfeestje draagt hier o.i. echter niet aan bij.

De Partij voor de Dieren heeft in het algemeen bezwaar tegen het gebruik van wilde dieren voor het vermaak van de mens, omdat ze op die manier niet hun natuurlijke leven kunnen leiden, waardoor hun welzijn ernstig in het geding komt. Olifanten zijn bovendien kuddedieren, die zich veilig voelen temidden van soortgenoten, niet temidden van uitgelaten kinderen.

Verder maken wij ons, tezamen met De Dierenbescherming Rijnland, zorgen over de veiligheid voor de kinderen, die immers de olifant mogen voeren.

1. Waarom is er een vergunning afgegeven?

Er is geen vergunning afgegeven.

2. Is er overleg met het kinderdagverblijf geweest over een alternatief?

Nee, er is geen overleg met het kinderdagverblijf over een alternatief. Wel is er, nadat bekend werd dat er een olifant naar het kinderdagverblijf zou komen, contact opgenomen met het kinderdagverblijf om hen op een eventuele vergunningplicht te wijzen. Gebleken is echter dat de olifant zich alleen op particulier terrein zou begeven. Hiervoor is geen vergunning nodig.

Desondanks stond het kinderdagverblijf open om eventuele veiligheidsmaatregelen te bespreken. Deze waren grotendeels al getroffen.

3. Olifanten blijven wilde dieren. Het “temmen” van olifanten gebeurt veelal onder dwang en met gebruikmaking van martelinstrumenten zoals de olifantenhaak. Op Youtube zijn hiervan veel voorbeelden te vinden. Is het college hiermee bekend? Heeft de gemeente geïnformeerd hoe deze betreffende olifant is tam gemaakt?

Ja, het college is hiermee bekend. Nee, er is niet geïnformeerd hoe deze betreffende olifant is tam gemaakt.

4. Het vervoer van dieren geeft op zichzelf al stress, maar het terrein aan de Rijnsburgerweg 35 ligt ook nog eens aan een druk kruispunt. Ook op het terrein zelf zal het een drukte van belang worden. Olifanten zijn prooidieren, dus extra gevoelig voor stress en schrikreacties. Heeft de gemeente hiermee rekening gehouden? Hoe is de veiligheid van (vooral) de kinderen gegarandeerd, vooral tijdens het voeren? Heeft de gemeente hier extra op gelet?

Nee, aangezien er geen vergunning is aangevraagd is de veiligheid niet getoetst. Wel zijn eventuele gevaren bespreekbaar gemaakt.

5. Deelt de gemeente onze mening dat het inzetten van olifanten ter opluistering van festiviteiten niet respectvol is, en daarom niet meer van deze tijd?

Ja, het college deelt deze mening.

Interessant voor jou

Vragen over padden en andere kleine dieren die omkomen in riolen

Lees verder

Baggeren in broedseizoen?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer