Schrif­te­lijke Vragen Opnieuw verstoring vogelnest door werk­zaam­heden


Op 17 oktober 2018 is door omstanders vastgelegd hoe een vogelnest onder de Huigbrug verstoord werd door werkzaamheden die in opdracht van de gemeente Leiden werden uitgevoerd.

De uitvoerende partij (Protekta Aqua Tech, zie bijgevoegde foto’s) trof onder de Huigbrug een nestje met jonge vogeltjes aan. Zij hebben dat nest verwijderd en op de drukke fietsbrug geplaatst. Na ongeveer 45 minuten is het nest weer teruggeplaatst.

Omstanders hebben gemeld dat de jonge vogeltjes bij aanvang nog leefden. Bij terugplaatsing was zeker één jong, maar vermoedelijk meerdere jonge vogeltjes overleden.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college:

  1. Klopt het dat dit bedrijf (Protekta Aqua Tech) door de gemeente Leiden is ingehuurd voor schoonmaakwerkzaamheden aan bruggen?
  2. Hoe beoordeelt het college de omgang van dit bedrijf met in het wild levende dieren?
  3. Is er een omgevings- of flora- en faunacheck uitgevoerd voordat de werkzaamheden zijn gestart? Zo ja, hoe kan het dan gebeuren dat dit nest toch verstoord is? Zo nee, waarom niet?
  4. Was het schoonspuiten van de brug zo dringend dat er niet gewacht kon worden totdat dit nest uitgevlogen was? Zo ja, wat was die dringende noodzaak? Zo nee, waarom is er niet gewacht met het schoonspuiten van dat deel van de brug?
  5. Is het college bereid om van dit bedrijf verbeteringen in de omgang met in het wild levende dieren te eisen, voordat er een mogelijke vervolgopdracht wordt verstrekt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe controleert het college of de omgang met in het wild levende dieren is verbeterd?
  6. Is het college bereid om werkinstructies op te stellen voor opdrachtnemers, met betrekking tot de omgang met in het wild levende dieren en mogelijke verstoring van nesten? Is het college bereid om de naleving van deze werkinstructies periodiek te toetsen?


Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer