Schrif­te­lijke Vragen: Afbouwen beheers­maat­re­gelen rond de Bult


Indiendatum: dec. 2020

Op 12 december 2020 publiceerde Sleutelstad een artikel over onduidelijkheid en onzekerheid rondom het mogelijk afbouwen van beheersmaatregelen rond de Bult (zie https://sleutelstad.nl/2020/12/12/onenigheid-over-de-bult-onzekerheid-blijft/).

In het artikel wordt geconcludeerd dat “(…) Toch zit er geen schot in de zaak. Naast cijfers over streefwaarden en interventiewaarden spelen namelijk ook andere zaken een rol: angst voor de toekomst, onzekerheid over onvoorziene gevolgen, en frustratie over gebrekkige communicatie. Zo blijft de toekomst van de Bult gehuld in onzekerheden”.

Verder is in het artikel te lezen dat er een second opinion is uitgevoerd over de metingen van Royal Haskoning DHV.

Al eerder vroegen de Partij voor de Dieren en het CDA aandacht voor de situatie rond de Bult. Vanwege de aanhoudende onduidelijkheid en het ervaren gebrek aan informatie richting bewoners, stellen het lid Van Schaik (Partij voor de Dieren), het lid Heijen (CDA) en het lid Van Walraven (SP), op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde, de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over onduidelijkheid en onzekerheid rondom de beheersmaatregelen rond De Bult:

1. Klopt het dat er een second opinion is uitgevoerd? Zo ja, kunt u dit toesturen aan de raad?

2. Wat zijn de belangrijkste conclusies van die second opinion?

3. Waarom is ervoor gekozen om een second opinion uit te laten voeren? In eerdere antwoorden op vragen van het CDA (dd 25 september 2019) stelt het college immers nog dat de beschikbare evaluaties en rapporten voldoende grond geven om niet op het besluit terug te komen.

4. In het artikel staat dat de uitgevoerde second opinion concludeerde dat de tot nu toe uitgevoerde metingen onvoldoende zijn om definitieve conclusies te kunnen trekken. Klopt dat? Wat betekent dat voor het eerdere voornemen van het college om de beheersmaatregelen rond de Bult te stoppen?

5. Klopt het dat de second opinion is aangevraagd door omwonenden? Klopt dat? Op welke wijze worden bewoners betrokken bij de eventuele vervolgstappen naar aanleiding van de second opinion?

6. Wat zijn de vervolgstappen naar aanleiding van de second opinion en wanneer worden deze stappen uitgevoerd?

7. Waarom is de raad niet geïnformeerd over de hoofdconclusies van de second opinion en eventuele vervolgstappen?

8. Is volledige sanering van de Bult onderzocht? Zo ja, wat waren de conclusies van dat onderzoek en welke kosten zijn daarmee gemoeid?

Het artikel signaleert dat de communicatie en informatievoorziening richting omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden tekort schiet. De indieners van deze schriftelijke vragen signaleren dat ook de informatievoorziening richting raad zeer beperkt en summier is, en verbeterd moet worden.

9. Herkent het college het beeld dat de communicatie en informatievoorziening richting omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden tekort schiet?

10. Op welke wijze wordt er momenteel gecommuniceerd met omwonenden over de situatie rondom de Bult? Zijn er bijvoorbeeld periodieke overleggen met de wijkvereniging of met andere belanghebbenden? Is er een contactpersoon vanuit de gemeente benoemd waar bewoners met zorgen of vragen terecht kunnen?

11. Hoe gaat het college de communicatie en informatievoorziening richting omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden verbeteren?

12. Hoe gaat het college de communicatie en informatievoorziening richting raad verbeteren?

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen: Milieuvervuiling door illegale boten in de Spoorweghaven

Lees verder

Schriftelijke Vragen: Chip- en registratieplicht voor katten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer