Schrif­te­lijke Vragen: Dierenleed in de Merenwijk


Indiendatum: dec. 2021

Op donderdag 2 december jl. ontving de Partij voor de Dieren Leiden melding van twee ernstige vormen van dierenmishandeling en dierenleed in de Merenwijk. Toen we daar poolshoogte gingen nemen, troffen we het volgende aan (zie ook bijlage met foto’s):

1. Muizen/rattenvallen geplaatst in de openbare ruimte bij de achterzijde van een flat aan de Condorhorst

Aan de achterzijde van een flat aan de Condorhorst bleken meerdere klemvallen geplaatst te zijn, waarschijnlijk bedoeld voor het vangen en doden van muizen of ratten. Deze vallen waren aan de gevel van de flat bevestigd, maar bereikbaar vanaf de openbare weg. In de vallen was lokvoer geplaatst.

In een van de vallen troffen we een dode egel aan. Deze egel is kennelijk ook aangetrokken door het voer en gedood door de neerknallende val. De egel was al zover ontbonden dat duidelijk was dat de vallen niet regelmatig gecontroleerd werden.

2. Duivenvangkooi geplaatst bij de ingang van winkelcentrum de Kopermolen aan de Ketelmeerlaan

Bij de ingang van de Kopermolen aan de Ketelmeerlaan is, op het afdak voor de ingang, een duivenvangkooi geplaatst, met lokvoer. Op het moment dat we de val vonden, zat er ook daadwerkelijk een duif in de val. De duif zat daar, zo bleek uit navraag bij omwonenden, al urenlang, zonder beschutting tegen de regen en hagel. Navraag bij ondernemers leerde dat de val is geplaatst door de vastgoedexploitant en dat de val slechts 1 of 2 keer per week wordt ‘geleegd’.


Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van Schaik (PvdD), het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over dierenleed in de Merenwijk:

1. Is het college ervan op hoogte dat op deze wijze in het wild levende dieren gevangen en gedood worden?

2. Wat vindt het college van het op deze wijze vangen van duiven?

3. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de exploitant van de Kopermolen en andere manieren voor het oplossen van de ervaringen van overlast door duiven (denk bijvoorbeeld aan het instellen van voerverbod rondom de Kopermolen, regelmatiger zwerfvuil opruimen)? Zo nee, waarom niet?

4. Wat vindt het college van het op deze wijze vangen van muizen, ratten en andere in het wild levende dieren?

5. Wat vindt het college ervan dat uiterst dieronvriendelijke klemvallen in de openbare ruimte zijn geplaatst?

6. Is het college bereid om de klemvallen bij de flat aan de Condorhorst zo snel mogelijk te (laten) verwijderen en de opdrachtgever/ plaatser van deze vallen op te sporen?

7. Is het mogelijk om de opdrachtgever/ plaatser van deze vallen aansprakelijk te stellen en te beboeten voor het doden van de egel?

8. Is het college bereid om met de opdrachtgever en bewoners van de Condorhorst te bespreken welke preventieve maatregelen ingezet kunnen worden, om ervaringen van overlast te verminderen (denk bijvoorbeeld aan het instellen van een voerverbod, regelmatiger zwerfvuil opruimen, voorlichting en educatie)? Zo nee, waarom niet?

9. Welke instrumenten heeft het college om het plaatsen van dit soort vallen en vangkooien in Leiden tegen te gaan?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer