Schrif­te­lijke Vragen: Een (beter) tweede leven voor kerst­bomen


Indiendatum: jan. 2022

Het is verre van duurzaam dat kerstbomen die maar een paar weken in huis hebben gestaan in het nieuwe jaar in de verbrandingsoven of versnipperaar verdwijnen.

In het NOS-journaal was gister een item te zien over het hergebruiken van kerstbomen. In Rotterdam worden met het project ‘van Kerst naar Nieuw’ kerstbomen ingezameld om ze een tweede leven te geven. Van de bomen worden o.a. kerstballen, kerstboomhangers, kaarten en (menu)kaarthouders gemaakt. Ook wordt onderzocht of het zaagsel waardevol materiaal is om oesterzwammen op te laten groeien.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Raat, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over een (beter) tweede leven voor kerstbomen.

1. In Leiden wordt er jaarlijks door de gemeente zo’n 80.000 kilo aan kerstbomen opgehaald. Wat gebeurt er met deze bomen?
Antwoord: De gemeente Leiden voldoet met de gescheiden inzameling van kerstbomen aan de landelijke norm voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld groenafval. De kerstbomen geven we een nuttige toepassing door het te composteren. Een (klein) deel van de
kwaliteit van de kerstbomen is niet geschikt om te kunnen composteren, dit wordt dan ingezet als biomassa om het te gebruiken als hoofdgebruik brandstof en externe levering van elektriciteit en/of warmte.

2. Wat vindt het college van het Rotterdamse project ‘van Kerst naar Nieuw’?
Antwoord: We vinden dit een goed voorbeeld van de doelstelling dat afval zo veel mogelijk moet worden gezien als een grondstof en dit project levert een innovatieve bijdrage aan het stimuleren van een lokale circulaire economie.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een project als ‘van Kerst naar Nieuw’ ook in Leiden kan bijdragen aan de doelstelling van het college om de Leidse economie in 2050 volledig circulair te maken?
Antwoord: Ja, het college is het hier mee eens. Binnen het landelijke beleidskader van afval geldt een afvalhiërarchie3 en wordt “C1 recycling” ook gezien als een hoogwaardigere verwerking van afvalstromen dan “C2 recycling” en “D andere nuttige toepassing”.


4. Ziet het college ook mogelijkheden om in Leiden een kerstbomenchallenge te organiseren waarbij kerstbomen worden verwerkt tot producten met meer waarde dan houtsnippers of compost? Zo ja, is zij bereid – eventueel net als in Rotterdam in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland – om een dergelijke challenge te organiseren?
Antwoord: We gaan de resultaten uit Rotterdam volgen. Ons uitvoeringsprogramma afval loopt tot eind 2022, de Strategie Circulaire Economie loopt tot eind 2023. Vanwege de grote samenhang tussen het thema afval en het thema circulaire economie wordt aan het nieuwe college voorgesteld om in 2023 het nieuwe afvalbeleidskader in samenhang met het nieuwe beleid op circulaire economie te ontwikkelen. Bij deze actualisatie zullen we bekijken wat de (financiële en praktische) mogelijkheden zijn voor hoogwaardigere toepassing van ingezamelde afvalstromen, waarbij we de resultaten van het Rotterdamse voorbeeld voor een duurzamere verwerking van ingezamelde kerstbomen mee zullen nemen

Indiendatum: jan. 2022
Antwoorddatum: 9 feb. 2022

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer