Schrif­te­lijke vragen: Evene­men­tengras op de Lammer­markt


Indiendatum: 9 mrt. 2022

Door de coronapandemie hebben er al lange tijd geen (grote) evenementen kunnen plaatsvinden op de Lammermarkt. De plastic netjes die worden gebruikt om het gras te verstevigen hebben daardoor alle tijd gehad om te kunnen ‘wortelen’. Helaas zijn er nog steeds een flink aantal netjes te vinden die boven op het gras liggen (zie foto 1, foto 2 en foto 3).

Op 17 september 2020 heeft tijdens de bespreking van de kaderbrief een debat plaatsgevonden over het evenementengras dat op de Lammermarkt ligt. De notulen van dit debat luiden als volgt:

“Motie 25 gaat over het opruimen van de netjes op de Lammermarkt. De motie wordt ontraden. De wethouder snapt de zorg die leeft bij de PvdD. Het nieuwe beheer moet wel een kans worden gegeven. Op dit moment wordt op de Lammermarkt intensiever onderhouden door de aannemer. Vanaf januari gaat het onderhoud over naar Stedelijk Beheer. Dat moet eerst een kans worden gegeven. Het college heeft er vertrouwen in dat de Lammermarkt goed kan worden onderhouden.

Bij interruptie vraagt mevrouw Van Schaik (PvdD) wanneer het moment van ‘het nieuwe beheer een kans geven’ afgelopen is.

Wethouder North wil eerst een jaar zien of het in eigen beheer goed gaat. De PvdD is kien genoeg om het college erop te wijzen als het beheer niet goed verloopt”.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Raat (PvdD) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over het evenementengras op de Lammermarkt.

1. Hoe vaak vindt er beheer van het evenementengras plaats?

2. Worden er bij het beheer van het evenementengras ook plastic netjes gevonden door de afdeling beheer?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het nog steeds niet goed gaat met het evenementengras op de Lammermarkt, ondanks dat het evenementengras al meer dan een jaar in eigen beheer van de gemeente is en er geen (grote) evenementen hebben plaatsgevonden?

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat we het beheer door de gemeente van het evenementengras voldoende kans hebben gegeven om te concluderen dat het niet geslaagd is? Zo ja, is het college bereid om het evenementengras dat nu op de Lammermarkt ligt te verwijderen en te vervangen door gras zonder kunststof?

[1] Tijdens deze bewerking maakt een machine een wrikkende beweging en breekt/scheurt zo de grond. Na de bewerking is de toplaag weer opengebroken en is een aantal wortels gescheurd, die daardoor zijstengels vormen wat de dichtheid van het gras ten goede komt.

Indiendatum: 9 mrt. 2022
Antwoorddatum: 19 apr. 2022

Door de coronapandemie hebben er al lange tijd geen (grote) evenementen kunnen plaatsvinden op de Lammermarkt. De plastic netjes die worden gebruikt om het gras te verstevigen hebben daardoor alle tijd gehad om te kunnen ‘wortelen’. Helaas zijn er nog steeds een flink aantal netjes te vinden die boven op het gras liggen (zie foto 1, foto 2 en foto 3).

Op 17 september 2020 heeft tijdens de bespreking van de kaderbrief een debat plaatsgevonden over het evenementengras dat op de Lammermarkt ligt. De notulen van dit debat luiden als volgt:

“Motie 25 gaat over het opruimen van de netjes op de Lammermarkt. De motie wordt ontraden. De wethouder snapt de zorg die leeft bij de PvdD. Het nieuwe beheer moet wel een kans worden gegeven. Op dit moment wordt op de Lammermarkt intensiever onderhouden door de aannemer. Vanaf januari gaat het onderhoud over naar Stedelijk Beheer. Dat moet eerst een kans worden gegeven. Het college heeft er vertrouwen in dat de Lammermarkt goed kan worden onderhouden.

Bij interruptie vraagt mevrouw Van Schaik (PvdD) wanneer het moment van ‘het nieuwe beheer een kans geven’ afgelopen is.

Wethouder North wil eerst een jaar zien of het in eigen beheer goed gaat. De PvdD is kien genoeg om het college erop te wijzen als het beheer niet goed verloopt”.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Raat (PvdD) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over het evenementengras op de Lammermarkt.

1. Hoe vaak vindt er beheer van het evenementengras plaats?

Antwoord: Het beheer is gekoppeld aan de conditie en kwaliteit van het evenementengras. Er zijn namelijk verschillende beheermaatregelen nodig om het veld goed bruikbaar te houden voor evenementen en ook om het gras de kans te geven om te groeien. Het maaien wordt gedaan op beeldkwaliteit; het gras wordt op beeldkwaliteit B gemaaid conform de norm van het CROW. Hier is dus geen vaste frequentie aan te hangen, omdat dit afhangt van de groeisnelheid van het gras en dat is vooral weersafhankelijk. Daarnaast is het evenementengras onderdeel van de waterrondes die met droog weer worden ingezet om zo het gras groen en vitaal te houden. Verder wordt het gras 1 keer per jaar op dezelfde wijze behandeld als een sportveld: vertidrainen[1] en waar nodig bezanden. Daarnaast wordt na elk evenement het gras gecontroleerd en gekeken welke maatregelen nodig zijn om het gras te herstellen. Hierbij moet gedacht worden aan gaten opvullen, inzaaien of extra vertidrainen om de verdichting die door de belasting op het gras is ontstaan op te heffen.

2. Worden er bij het beheer van het evenementengras ook plastic netjes gevonden door de afdeling beheer?

Antwoord: Helaas worden er nog steeds plastic netjes gevonden bij het onderhoud van het veld. De netjes zijn afkomstig van de plekken waar het gras onvoldoende aanslaat en waar er kale plekken zijn ontstaan.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het nog steeds niet goed gaat met het evenementengras op de Lammermarkt, ondanks dat het evenementengras al meer dan een jaar in eigen beheer van de gemeente is en er geen (grote) evenementen hebben plaatsgevonden?

Antwoord: De manier van verstevigen van het gras door middel van plastic netjes heeft niet het beoogde resultaat gebracht. Doordat er nog steeds netjes worden gevonden op plekken waar het gras onvoldoende aanslaat, kan geconcludeerd worden dat het inderdaad niet goed gaat op de specifieke plekken waar het gras onvoldoende groeit.

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat we het beheer door de gemeente van het evenementengras voldoende kans hebben gegeven om te concluderen dat het niet geslaagd is? Zo ja, is het college bereid om het evenementengras dat nu op de Lammermarkt ligt te verwijderen en te vervangen door gras zonder kunststof?

Antwoord: Na het een jaar in beheer gehad te hebben kan de conclusie getrokken worden dat waar het gras niet kan groeien (door intensief gebruik) de netjes bloot komen te liggen. Op die specifieke plekken kan inderdaad de conclusie getrokken worden dat het niet geslaagd is en onvoldoende werkt. Begin mei wordt dan ook op deze specifieke plekken de grond met de matjes verwijderd en worden de plekken voorzien van nieuwe grond zonder matjes en het opnieuw ingezaaid.


[1] Tijdens deze bewerking maakt een machine een wrikkende beweging en breekt/scheurt zo de grond. Na de bewerking is de toplaag weer opengebroken en is een aantal wortels gescheurd, die daardoor zijstengels vormen wat de dichtheid van het gras ten goede komt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer