Schrif­te­lijke Vragen: Indi­ë­mo­nument


Indiendatum: 7 jun. 2022

Op 17 februari 2022 bood demissionair minister-president Mark Rutte excuses aan, aan de bevolking van Indonesië voor het geweld van Nederlandse zijde tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1).

Dat dit onderwerp voor veel mensen uiterst belangrijk en emotioneel is, is afgelopen week opnieuw gebleken. Want vorige week heeft Doorbraak, uit protest, het Indië-monument in vuilniszakken ingepakt (2). De actie van Doorbraak heeft veel reacties opgeroepen, van zowel lokale als landelijke politici.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Jones (PvdD) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over het Indiëmonument:

  1. Is college het ermee eens dat het beeld dat nu opgeroepen wordt bij het Indiëmonument niet het volledige verhaal vertelt wat betreft de Nederlandse rol in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog? Zo nee, waarom niet?
  2. Ziet het college ook een rol voor zichzelf om onze rol in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog te erkennen? Zo ja, hoe zou dat eruit kunnen zien? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om bij dit monument meer context te plaatsen over het geweld dat heeft plaatsgevonden tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog? Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een informatiebord waarop meer te lezen valt over het geweld dat in Indonesië is begaan. Zo nee, waarom niet?

1 https://nos.nl/artikel/2417780-rutte-diepe-excuses-voor-structureel-geweld-in-indonesie

2 https://sleutelstad.nl/2022/06/03/doorbraak-begint-leidse-beeldenstorm/