Schrif­te­lijke Vragen Kunstgras in Leiden


Op 12 september 2018 toonde Zembla de documentaire ‘De Kunstgrasberg’
waarin misstanden met de recycling van kunstgras aan het licht kwamen. De twee Nederlandse bedrijven die claimden kunstgras te kunnen recyclen, bleken te frauderen en illegaal afval te dumpen. Deze bedrijven leverden de beloofde recycling-diensten niet, maar lieten verschillende gemeenten wel 10.000 tot 20.000 euro per kunstgrasveld betalen voor verwijdering en recycling.

Naar aanleiding van deze documentaire en op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de Partij voor de Dieren en de SP de volgende vragen aan het college:

  1. In 2016 lag in Leiden 7621 m2 kunstgras in de openbare ruimte (denk aan voetbal- en trapveldjes). Hoeveel m2 kunstgras ligt er op dit moment in de openbare ruimte? Hoeveel m2 uitbreiding van het kunstgrasareaal in de openbare ruimte staat op de planning (bijvoorbeeld in parken, in speelveldjes) (klik hier voor meer info)?
  2. Hoeveel m2 kunstgras ligt er in sportparken en op sportvelden in Leiden? Hoeveel m2 uitbreiding van het kunstgrasareaal in sportparken/ sportvelden staat op de planning?
  3. Wat is de gemiddelde levensduur van kunstgras in de openbare ruimte en in sportparken?

In antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren (oktober/ november 2016) stelt het college dat “conform het landelijke afvalbeheerplan wordt gestreefd naar producthergebruik en recycling. Bij toekomstige vervanging van kunstgrasvelden zullen de vrijgekomen materialen gerecycled worden waardoor de plastics niet in het milieu komen”.

4. Op welke manier is de recycling van Leids kunstgras momenteel concreet
geregeld?
a.) Wat zijn de kosten van het verwijderen en laten recyclen van een
kunstgrasveld (gemiddeld per m2)? Wie betaalt deze kosten?
b.) Heeft het college hiervoor contracten afgesloten met erkende
kunstgrasrecyclingbedrijven? Zo ja, welke bedrijven zijn dit? Zijn ook de in de
documentaire genoemde bedrijven gecontracteerd (Tuf, Vink, KSG)? Voor
welk(e) bedrag(en) zijn deze bedrijven gecontracteerd
c.) Hoeveel kunstgrasvelden zijn in de afgelopen 3 jaar afgevoerd en gerecycled
door deze bedrijven?
d.) Zijn er prestatieafspraken gemaakt met de bedrijven die het kunstgras
zouden verwijderen en recyclen? Welke?
e.) Zijn de verwijderde en ter recycling aangeboden kunstgrasmatten ook
daadwerkelijk volgens de overeenkomsten verwerkt?
f.) Als blijkt dat de afvoer en verwerking van oude kunstgrasvelden niet volgens de overeenkomsten is gebeurd, is het college bereid het gecontracteerde
bedrijf hiervoor aansprakelijk te stellen?

In de documentaire stelt Zembla dat er wereldwijd een groot gebrek is aan kunstgras recycle-capaciteit.

5. Op welke manier gaat het college ervoor zorgen dat het huidige areaal
kunstgras deugdelijk wordt verwijderd en gerecycled, wetende dat de
daadwerkelijke recycle-capaciteit vrijwel nihil is?
6. Is het college bereid om de aanleg en financiering van kunstgrasvelden in
Leiden op te schorten, totdat deugdelijke afvoer en recycling gegarandeerd kan
worden?

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Ries van Walraven - SP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer