Schrif­te­lijke Vragen ‘Leiden als borst­voe­dings­vrien­de­lijke stad’


Borstvoeding is de perfecte voeding voor baby’s en jonge kinderen. Het bevat precies de voedingsstoffen die een baby nodig heeft en beschermt bovendien tegen ziekten en infecties. Ook hebben kinderen die borstvoeding krijgen minder kans op overgewicht, het bevordert de hechting tussen moeder en kind en het levert ook de moeder positieve gezondheidseffecten[1] . Alle reden dus om als gemeente Leiden het geven van borstvoeding aan te moedigen en te faciliteren.

De gemeente kan het geven van borstvoeding aanmoedigen en faciliteren door aan te haken bij de campagne ‘Voeden Kan Hier’ van het Voedingscentrum[2] . Hiervoor is een beeldmerk/ sticker ontwikkeld voor horecagelegenheden, attractieparken, bibliotheken, sporthallen, speeltuinen, zwembaden, wijk- en buurtcentra, gemeentehuizen, zorginstellingen en alle andere plekken waar moeders met jonge kinderen komen. Deelnemende locaties kunnen het beeldmerk zichtbaar ophangen om voedende moeders te laten weten dat ze welkom zijn om hun kindje te voeden.

Om te voldoen aan de richtlijn voor een borstvoedingsvriendelijke gemeente moet er minimaal 1 borstvoedingsvriendelijke locatie per 50 pasgeborenen zijn. In Leiden zijn in 2016, 1224 kinderen geboren[3]. Leiden heeft dus zo’n 25 borstvoedingsvriendelijke locaties nodig om als borstvoedingsvriendelijke gemeente aangemerkt te worden. Op dit moment telt Leiden slechts 2 locaties die zich presenteren als borstvoedingsvriendelijk. Er moeten dus nog minimaal 23 bijkomen om te voldoen aan de richtlijn van het Voedingscentrum.

De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen:

 1. Onderschrijft het college het belang van borstvoeding voor baby’s en jonge kinderen?
 2. Is het college bereid om een aantal gemeentelijke locaties aan te melden als borstvoedingsvriendelijke locatie en op die locaties het beeldmerk ‘Voeden Kan Hier’ te voeren?
  a. Zo ja: hoeveel gemeentelijke locaties komen daarvoor in aanmerking en op welke termijn is hun aanmelding als borstvoedingsvriendelijke locatie te verwachten?
  b. Zo nee: waarom niet?
 3. Is het college bereid om horeca-ondernemers, winkeliers, wijk- en buurtcentra, zorginstellingen of andere gelegenheden waar moeders met jonge kinderen komen, aan te schrijven en te stimuleren om zich als borstvoedingsvriendelijke locatie aan te melden?
  a. Zo ja: op welke termijn?
  b. Zo nee: waarom niet?


Dick de Vos
Partij voor de Dieren Leiden

[1] Zie voor meer informatie de site van het Kenniscentrum Borstvoeding: https://www.borstvoeding.com/artikelen/voorjebegint/motivatie/101reden.html

[2] Zie voor meer informatie de website van het Voedingscentrum: http://www.voedingscentrum.nl/professionals/kindervoeding-0-4-jaar/borstvoeding/borstvoedingsvriendelijke-gemeente.aspx

[3] Het gaat hier om levendgeboren kinderen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer