Schrif­te­lijke vragen  vrij­willige vuur­werk­vrije zones


Indiendatum: nov. 2017

Leiden, 8 november 2017

Schriftelijke vragen ‘vrijwillige vuurwerkvrije zones’

Geacht college,

Binnenkort wordt er weer vuurwerk verkocht en dat betekent het begin van een knalperiode. Gelukkig is de situatie in Leiden de laatste jaren sterk verbeterd, mede door inzet van het college op controle, en het instellen van vuurwerkvrije zones.

Vandaag werd bekend[1] dat de gemeente Den Haag een proef gaat doen met vrijwillige vuurwerkvrije zones. Inwoners kunnen dan zelf hun straat, buurt, plein of speeltuin vuurwerkvrij verklaren. Zoals u weet heeft ook de Partij voor de Dieren in Leiden hiervoor gepleit.

Onze vragen aan het college:

 1. Zou het college ook in Leiden een soortgelijke proef willen doen of de wenselijkheid hiervan willen verkennen? Wij denken aan die wijken waar veel overlast gemeld wordt[2], zie het meldpunt vuurwerkoverlast van (landelijk) GroenLinks.

  Antwoord:
  Wij volgen de pilot in Scheveningen met belangstelling en zullen na de jaarwisseling het resultaat opvragen. In Leiden zal een dergelijke pilot dit jaar niet plaatsvinden.

 2. De hardste knallen worden veroorzaakt door illegaal vuurwerk, dat soms de kracht heeft van een handgranaat. Dit soort vuurwerk wordt vaak geproduceerd in fabrieken in Aziatische landen onder levensgevaarlijke werkomstandigheden. Hoe zou er meer gecontroleerd kunnen worden op illegaal (knal)vuurwerk?

  Antwoord:
  De politie spoort op lokaal en nationaal niveau actief illegaal vuurwerk op. Dat gaat van kluisjescontroles op middelbare scholen tot de inzet van speurhonden bij postdistributiecentra en de inzet van digitale teams om verkopers van illegaal vuurwerk op te sporen. Daarbij gaat extra aandacht uit naar het zwaarste kaliber vuurwerk dat de grootste risico’s met zich mee brengt.

  Daar waar een casus zich er voor leent worden ook bestuurlijke maatregelen getroffen, zoals het opleggen van een last onder dwangsom. In zo’n geval wordt voorwaardelijk een dwangsom opgelegd. Begaat iemand wederom een overtreding zal de dwangsom geïnd worden.

 3. Tijdens de jaarwisseling 2016-2017 zijn, op aandringen van de Partij voor de Dieren, 16 parken aangewezen als vuurwerkvrije zone. Tijdens de commissie vergadering Leefbaarheid & Bereikbaarheid van 12 januari 2017 gaf de burgemeester aan dat hij zou onderzoeken waarom niet alle Leidse parken als vuurwerkvrije zone zijn aangewezen. Wat zijn de resultaten van dat onderzoek?

  Antwoord:
  De lijst van parken op de website is vorig jaar gescreend op eigenschappen zoals duidelijke in- of uitgangen en of het daadwerkelijk als park wordt ervaren. Het resultaat hiervan was dat uiteindelijk niet alle parken zijn aangewezen als vuurwerkvrije zone. Dit jaar zullen, alle parken van de gemeentelijke website, de omgeving van het Streek-Dierentehuis Leiden Stevenshage, de openbaar toegankelijke gebieden binnen de Oostvlietpolder aangewezen worden als gebieden waar het ook in de periode van 31 december 2016 18.00 uur tot 1 januari 2017 02.00 uur verboden is om vuurwerk tot ontbranding te brengen.

  De toezegging om op dit onderwerp terug te komen, wordt met deze beantwoording als afgedaan beschouwd.

 4. In de afgelopen jaren is incidenteel vuurwerkoverlast gemeten via het LeidenPanel. Kan de vraag naar vuurwerkoverlast standaard worden meegenomen in de stadsenquête?

  Antwoord:
  De stadsenquête wordt eens in de twee jaar afgenomen. De volgende vindt pas weer plaats in het voorjaar van 2019. Wij zullen het thema dan meenemen. Om ook de ervaringen van deze jaarwisseling te weten te komen, zal het onderwerp na de jaarwisseling voorgelegd worden aan het LeidenPanel.

 5. De burgemeester heeft eerder aangegeven dat burgers zich redelijk aan het verbod op afsteken in vuurwerkvrije zones hebben gehouden. Ook het feit dat de afsteektijden op 31 december zijn verlaat naar 18:00 ’s avonds in plaats van de hele dag, scheelt weer wat geknal. Echter, niet bij iedereen is dit blijkbaar al bekend. Zou er daarom bij vuurwerkverkooppunten informatie kunnen worden gegeven over waar, wanneer en waarom vuurwerk wel en niet mag worden afgestoken?

  Antwoord:
  Wij zijn van mening dat de mensen die vuurwerk afsteken inmiddels bekend zijn met de landelijk bepaalde afsteektijden. Bovendien wordt het via diverse lokale en landelijke kanalen gecommuniceerd, denk bijvoorbeeld aan de gemeentelijke website en Facebook. Ook hulpdiensten en actualiteitenprogramma’s besteden hier elk jaar aandacht aan.

  Alle verkooppunten zullen een poster toegestuurd krijgen waarop de vuurwerkvrijezones weergegeven worden met het verzoek dit zichtbaar op te hangen.

Dick de Vos

Partij voor de Dieren

06-22247597

[1] https://nos.nl/artikel/2201806-haagse-proef-met-vrijwillige-vuurwerkvrije-zones.html

[2] http://www.vuurwerkoverlast.nl/page/kaart

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen ‘Leiden als borstvoedingsvriendelijke stad’

Lees verder

Schriftelijke vragen PvdD over dieren bij Sinterklaasfeest

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer