Schrif­te­lijke vragen PvdD over dieren bij Sinter­klaas­feest


Indiendatum: nov. 2017

Geacht college,

Op zaterdag 25 november, de dag van de intocht van Sinterklaas in Leiden, was er op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden een soort dierententoonstelling. Geiten, ganzen, konijnen en pony’s bevonden zich tussen harde muziek en graaiende kinderhanden, zonder schuilgelegenheid of mogelijkheden om zich terug te trekken.

De Partij voor de Dieren heeft verschillende meldingen gekregen van inwoners die zich zorgen maakten over het welzijn van de dieren. Het tentoonstellen van dieren louter voor vermaak of met een commercieel doel lijkt ons ook in tegenspraak met het dierenwelzijnsbeleid van Leiden. Het college heeft bijvoorbeeld het gebruik van de olifant, in 2014, bij de opening van een kinderopvangcentrum achteraf betreurd.

Vorige jaren werden er ook af en toe rond Kerstmis dieren tentoongesteld, zoals de lama’s op de drijvende kerstmarkt. Ook hier was duidelijk dat deze dieren louter een commercieel doel dienden, namelijk om winkelend publiek te trekken, in plaats van eerbied en respect op te wekken.

 1. Wat het tentoonstellen en exploiteren van dieren met het Sinterklaasfeest te maken heeft, begrijpen wij niet. Kunt u dat uitleggen?

  Antwoord:
  De gemeente toetst een evenementenvergunningaanvraag slechts op aspecten rond openbare orde en veiligheid. De gemeente gaat niet over de inhoud van een evenement. Het ging hier om een kinderfeest. In dat licht kan het college zich voorstellen dat er die dag nevenactiviteiten zoals een suikerspinnenkraam, een draaimolen en een tijdelijke kinderboerderij waren. Naast de toezichthoudende rol die de gemeente heeft op de evenementenvergunning heeft de gemeente in dit geval ook nog een rol heeft als eigenaar van de dieren. Hierop wordt nader ingegaan bij de beantwoording van vraag 4.

 2. Aan wie is er een vergunning verleend voor het tentoonstellen van de dieren?

  Antwoord:
  De Stichting Sinterklaas in Leiden.

 3. Klopt het dat er ook op de pony tegen betaling een ritje kon worden gemaakt?

  Antwoord:
  Dat klopt, echter niet tegen betaling

 4. Is bekend waar de dieren vandaan kwamen, en hoelang ze vervoerd waren? Waren er ook dieren bij van de kinderboerderij, of andere dieren in eigendom van de gemeente?

  Antwoord:
  De dieren, op de pony’s na, kwamen van de kinderboerderij Merenwijk. Vervoer van de dieren is maximaal 10 minuten. Dieren zijn in een daarvoor geschikt vervoersmiddel vervoerd. Het college is van mening, gezien het feit dat het hier om een feest voor kinderen gaat, er zorgvuldig is en wordt omgegaan met de dieren, het vanuit de private afweging (gemeente als eigenaar kinderboerderij Merenwijk) een juist besluit is geweest mee te doen aan dit evenement.

  De pony’s kwamen van stal Magic te Leiden. Ze zijn daar ook gestald. De rit van stal naar de beestenmarkt is ongeveer 20 minuten. Ze worden vervoerd in een speciale kar voor paardenvervoer. De dieren hebben uiteraard water en eten in de kar. De kar was op de Kaasmarkt neergezet. Elke pony heeft een eigen begeleider en wanneer het teveel was geworden zou het dier direct naar de kar worden gebracht en zou daar samen met een begeleider blijven. De pony’s hebben 1,5 uur totaal met een kleine pauze op de Hooglandse kerkgracht gestaan.
 5. Wie hield toezicht op de dieren?

  Vorige jaren werden er ook af en toe rond Kerstmis dieren tentoongesteld, zoals de lama’s op de drijvende kerstmarkt. Ook hier was duidelijk dat deze dieren louter een commercieel doel dienden, namelijk om winkelend publiek te trekken, in plaats van eerbied en respect op te wekken.

  Antwoord:
  Vier personen in de dienst van de gemeente Leiden, ter zake gediplomeerd, hielden continu toezicht op de dieren. In de buurt van de dieren stond de wagen waar ze in vervoerd zijn. Indien nodig had daar schuilmogelijkheid gecreëerd kunnen worden.

 6. Kan het college toezeggen dat er geen levende kerststal of andere dieren ter vermaak worden ingezet bij toekomstige feesten?

  Antwoord:
  Neen, Voor alle evenementen dient bij de gemeente een evenementenvergunning op grond van de APV te worden aangevraagd. Bij de toetsing van een aanvraag om evenementenvergunning wordt gekeken naar mogelijke verstoring van de openbare orde. Welzijn van dieren is geen belang dat meegenomen mag worden bij de toetsing van een aanvraag evenementenvergunning, aangezien deze belangen al geregeld zijn in de Wet Dieren. De NVWA is de bevoegde instantie om naleving van deze wet te controleren. De aanvrager van de drijvende kerstmarkt heeft de gemeente toegezegd geen dieren ten toon te stellen.

Dick de Vos
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen  vrijwillige vuurwerkvrije zones

Lees verder

Schriftelijke vragen PvdD over bomenkap bij Lammenschans

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer