Schrif­te­lijke vragen Massale Bomenkap


Indiendatum: mrt. 2013

In de afgelopen weken zijn er op veel plekken in Leiden bomen gekapt, onder andere aan de Vondellaan, aan de Kneppelhoutstraat, aan de Kastanjekade en aan de Gooimeerlaan zijn bomen gekapt. Dit waren grote bomen die bewoners erg mooi vonden en bij de stad horen. Sinds het aannemen van de nieuwe Bomenverordening zouden bomen beschermd moeten worden door de Groene Kaart. Dit lijkt nu echter niet meer het geval.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben ernstige twijfels of bijzondere bomen in de stad wel genoeg beschermd worden en hebben op grond van artikel 45 van het reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoeveel bomen zijn er door de gemeente Leiden gekapt vanaf januari 2013 tot en met het begin van het broedseizoen (15 maart)?

2. Stonden hiervan bomen op de Groene Kaart?

3. Hoeveel van de gekapte bomen stonden op niet-openbare gronden?

4. Is de groene Kaart na vaststelling van de Bomenverordening nog aangepast?

5. Zo ja, hoeveel bomen zijn erbij gekomen en hoeveel zijn eraf gehaald?

6. Hoeveel bomen zijn niet gekapt, maar verplaatst?

7. Worden de gekapte bomen vervangen door nieuwe aanplant?

8. Zo ja, op welke plekken komt er nieuwe aanplant en op welke plekken komt geen nieuwe aanplant?

Indiendatum: mrt. 2013
Antwoorddatum: 16 apr. 2013

In de afgelopen weken zijn er op veel plekken in Leiden bomen gekapt, onder andere aan de Vondellaan, aan de Kneppelhoutstraat, aan de Kastanjekade en aan de Gooimeerlaan zijn bomen gekapt. Dit waren grote bomen die bewoners erg mooi vonden en bij de stad horen. Sinds het aannemen van de nieuwe Bomenverordening zouden bomen beschermd moeten worden door de Groene Kaart. Dit lijkt nu echter niet meer het geval.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben ernstige twijfels of bijzondere bomen in de stad wel genoeg beschermd worden en hebben op grond van artikel 45 van het reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoeveel bomen zijn er door de gemeente Leiden gekapt vanaf januari 2013 tot en met het begin van het broedseizoen (15 maart)?

Het kap- en planseizoen is van oktober tot april. Bij de beantwoording van de vragen is daarom van deze periode uitgegaan en niet van januari tot half maart. Gemiddeld 250 bomen worden per jaar gekapt om beheerredenen:

90% van de bomen die worden gekapt zijn ziek, al dood of ernstig aangetast door zwammen waardoor de stabiliteit ernstig in gevaar komt en 10% is om beheertechnische redenen, zoals het beschadigen van ondergrondse infrastructuur bijvoorbeeld bij rioleringen of funderingen van gebouwen.

De zieke en gevaarlijke bomen worden door een extern boomtechnisch bedrijf onderzocht. Aan de Stevenshofdreef en de Dobbedreef is/wordt de bomenstructuur met bijna 180 zieke kastanjes vervangen door 190 nieuwe bomen. Daarnaast worden ten behoeve van de herinrichtingen bomen gekapt die om beheerredenen weg moeten en om het gebruik van het groen te verbeteren, zoals het Schrijverspark aan de Kneppelhoutstraat.

2. Stonden hiervan bomen op de Groene Kaart?

Naast de bomen aan de Dobbedreef en Stevenshofdreef stonden drie bomen op de groene kaart, te weten 1 boom op de Kastanjekade en 2 bomen op de Burggravenlaan. Deze bomen zijn onderzocht en moesten wegens gevaarzetting weg. De bomen van de Groene Kaart zijn gekapt omdat ze ziek en gevaarlijk waren (Kastanjekade, Burggravenlaan, Stevenshofdreef en Dobbedreef) en zijn/worden vervangen zodat de locatie/structuur als zodanig op de Groene Kaart blijft gehandhaafd.

3. Hoeveel van de gekapte bomen stonden op niet-openbare gronden?

Volgens de Bomenverordening 2012 mogen bomen worden gekapt op niet-openbare gronden zonder vergunning tenzij ze op de Groene Kaart staan. Er zijn geen gegevens bekend over het aantal bomen dat op niet-openbare gronden in de gevraagde periode is gekapt.

4. Is de groene Kaart na vaststelling van de Bomenverordening nog aangepast?

De Groene kaart is na de vaststelling van de Bomenverordening in november 2012 niet aangepast. De beoordeling of bomen in aanmerking komen om op de Groene Kaart te worden opgenomen kan pas plaatsvinden in de loop van het groeiseizoen.

5. Zo ja, hoeveel bomen zijn erbij gekomen en hoeveel zijn eraf gehaald?

N.v.t. De Groene Kaart is na vaststelling van de bomenverordening niet aangepast (zie antwoord bij 4).

6. Hoeveel bomen zijn niet gekapt, maar verplaatst?

Vanaf het ROC zijn 5 bomen verplant naar het Schrijversparkje aan de Kneppelhoutstraat.

7. Worden de gekapte bomen vervangen door nieuwe aanplant?

De gekapte bomen worden zoveel mogelijk vervangen door nieuwe aanplant. Dit is echter niet overal mogelijk. Dan wordt gecompenseerd door investeren in kwaliteit, bijvoorbeeld het verbeteren van groeiplaatsomstandigheden bij bestaande bomen.

8. Zo ja, op welke plekken komt er nieuwe aanplant en op welke plekken komt geen nieuwe aanplant?

Zoveel als mogelijk worden gekapte bomen 1 op 1 vervangen. Nieuwe aanplant vindt plaats/heeft plaatsgevonden op de volgende locaties: Kneppelhoutstraat (Schrijverpark): 37 bomen herplant, inclusief 5 verplante bomen, en 190 bomen aan de Stevenshofdreef en Dobbedreef.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer