Schrif­te­lijke Vragen Mili­eu­on­vrien­de­lijke schoonmaak na Koningsdag


Ook dit jaar vierde Leiden weer massaal Koningsdag. In de hele stad waren er festiviteiten. Het grootste feest vond op de Nieuwe Rijn bij het stadhuis plaats. De fracties van de PvdA en PvdD begrijpen dat dergelijke festiviteiten met overlast gepaard kunnen gaan. Behalve over geluidsoverlast gaat het daarbij bijvoorbeeld ook om de rommel die achterblijft na een dergelijk evenement.

Afgelopen dagen werden beide fracties opgeschrikt over de manier van opruimen van het Koningsdagevenement op de Nieuwe Rijn. De achtergebleven rommel werd vanaf de pontons de Nieuwe Rijn in gespoten. Ook was het keerscherm in de Rijn al verdwenen voordat er werd opgeruimd met als gevolg dat rommel die blijft drijven, weg dreef van de evenementenlocatie.

Deze manier van schoonmaken draagt op geen enkele manier bij aan het schoonhouden van onze stad. Ook niet als binnenkort het gebruik van statiegeldbekers verplicht is, waardoor de hoeveelheid troep zal afnemen, want ook dan zal er afval achterblijven n.a.v. een evenement.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Holla (PvdA) en Raat (PvdD) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Bent u bekend met deze manier van opruimen?

2. Wat vindt u van deze manier van opruimen?

3. Zijn er afspraken over de manier waarop moet worden opgeruimd?

Indien er afspraken zijn:

4. Bent u bereid deze aan te passen waardoor de hoeveelheid rommel die in de grachten komt, wordt geminimaliseerd?

Indien er geen afspraken zijn:

5. Bent u bereid met de organisatie afspraken te maken over de manier van opruimen waarbij de inzet is de hoeveelheid rommel die in de grachten komt, wordt geminimaliseerd?

6. Zijn er nog meer evenementen waarbij op deze manier wordt schoongemaakt en bent u bereid ook daarmee nieuwe afspraken te maken?

Bronvermelding:

@CanalCups, maandag 29 april 2019 (Twitter)

Lianne Raat, Partij voor de Dieren

Gijs Holla, Partij van de Arbeid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer