Schrif­te­lijke Vragen: Rond­zwer­vende kleine kunststof wape­nings­netjes in de gracht


Indiendatum: nov. 2019

Onlangs zijn honderden kleine kunststof wapeningsnetjes gevonden in de grachten van Leiden. Deze in de grachten, maar ook op de Lammermarkt rondzwervende netjes, zijn waarschijnlijk netlon gemaakt van polypropyleen waarmee grasmatten worden gefundeerd.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Raat (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over de rondzwervende kleine kunststof wapeningsnetjes in de gracht.

1. Op welke plekken in de openbare ruimte in Leiden liggen in elkaar gehaakte kunststof wapeningsnetjes om grasmatten te funderen?
Antwoord: De gehaakte kunststofnetjes, zijn afkomstig van het gefundeerd gras (merknaam Netlon) dat is aangebracht op de Lammermarkt. Netlon gefundeerd gras wordt niet op andere plekken in de gemeente Leiden toegepast.

2. Sinds wanneer is in Leiden gestart met het gebruik van in elkaar gehaakte kunststof wapeningsnetjes in de openbare ruimte om grasmatten te funderen?
Antwoord: Het meeste Netlon gefundeerd gras is begin 2017 aangebracht op de Lammermarkt. In juli 2019 is aan de waterkant van de Molenwerf Netlon aangebracht. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat de Lammermarkt een groene uitstraling heeft, maar ook geschikt is voor evenementen. De Netlon-netjes zorgen voor een hoge stabiliteit en draagkracht van de grasmat.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er door (de afbraak van) de kunststof wapeningsnetjes (in micro- en nanoplastics) schade wordt toegebracht aan milieu, natuur en dier doordat zij de bodem en het water kunnen verontreingen en dieren de netjes kunnen opeten of er in verstrikt raken?
Antwoord: Het college is het er mee eens dat het inderdaad niet wenselijk is dat de Netlon-netjes zich verspreiden in bijvoorbeeld grachten e.d. Als het Netlon is aangebracht, haken de netjes in elkaar en worden deze vermengd met grond. Doordat het gras zich hierin vast wortelt, verplaatsen de netjes zich niet meer als deze zijn aangebracht en het gras is gegroeid. Wij vermoeden dat bij het aanbrengen van het Netlon aan de waterkant van de Molenwerf door wind en het feit dat het gras nog niet volgroeit is toch netjes in de omgeving en in de grachten zijn gekomen.

4. Op welke manier denkt het college de milieuvervuiling door losgeraakte wapeningsnetjes tegen te gaan en op te ruimen?
Antwoord:.Inmiddels is er een schoonmaakactie geweest, helaas hebben wij moeten constateren dat nog niet alle netjes zijn opgeruimd. De aannemer is hier op aangesproken, zal de netjes in de omgeving en in het water nogmaals opruimen en tweewekelijks op los geraakte netjes controleren.

5. Is het college bereid om te stoppen met het gebruik van kunststof wapeningsnetjes in de openbare ruimte nu gebleken is dat deze in de grachten terecht komen en ook op andere plekken in de stad rondzwerven? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Er is voor deze oplossing gekozen omdat hierdoor een stevige grasmat wordt gerealiseerd. Door het toepassen van gefundeerd gras is er minder schade te herstellen na afloop van evenementen. Het betreft een incident dat wapeningsnetjes in grachten en/ of openbare ruimte terechtkomen. Op de Garenmarkt zal ook evenementengras worden toegepast, zij het een ander soort evenementengras (Grass Parking).

Grass Parking bestaat uit een toplaag van speciaal zand, organisch materiaal en polypropeenvezels. De polypropeenvezels zijn niet UV bestendig en breken af zodra deze met UV licht in aanraking komen. In de toplaag blijven de vezels in tact en zorgen, samen met het gewortelde gras, voor een gewapende toplaag. Het product kan gedurende vele jaren in het donker in de grassparking functioneren als extra versteviging. Het product is 100% her te gebruiken en de vezel kan er uit gezeefd worden.Tevens heeft de vezel geen enkele uitloging of iets anders dat in het milieu kan komen. Bij de aanleg zal goed worden gelet op het voorkomen van vervuiling aan de omgeving. De aannemer zal een werkinstructie worden opgelegd. Tijdens en na de aanleg zal onze toezichthouder controleren of de vezels zich niet verspreiden naar de omgeving.

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen: Situatie in Leiden rond wapenvergunningen, wapenbezit en e-screening

Lees verder

Schriftelijke Vragen: Negatieve gevolgen van het gebruik van bladblazers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer