Schrif­te­lijke Vragen: 'verap­par­te­men­tering' van woningen


Indiendatum: 19 mei 2021

In het Leidsch Dagblad van 19 mei jl. werd aandacht besteed aan het verschijnsel van ‘verappartementering’ van een woning in de Vogelwijk 1). Een woning wordt verbouwd tot 5 piepkleine appartementjes, formeel gezien zelfstandige woningen met eigen keuken en badkamer, zodat de regels voor verkamering niet gelden. Een onttrekkingsvergunning is derhalve niet aan de orde, maar deze vorm van beleggen/speculeren met woningen zet de woningmarkt verder onder druk en is ook niet bevorderlijk voor de leefbaarheid en sociale cohesie van de wijk.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid van der Kaap (PvdD) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Kent het college deze vorm van verappartementering van woningen?
Antwoord: Ja, het college is bekend met het omzetten van een zelfstandige woning in meerdere kleinere zelfstandige woningen. Het college spreekt in deze gevallen van woningvorming.

2. Is het met de huidige regelgeving mogelijk om tegen deze praktijk op te treden? Zo ja, is het college hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Voor woningvorming bestaat in Leiden sinds 1 januari 2020 een vergunningsplicht
indien de nieuw te vormen woningen kleiner zijn dan 40 m2. Woningen mogen niet kleiner zijn
dan 24 m2 en er moet voldoende mogelijkheid zijn tot stalling van fietsen en afval op eigen
terrein.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat woningen bedoeld zijn om in te wonen en niet om mee te speculeren? Zo ja, is het college bereid om beleid en regelgeving te ontwikkelen om deze vorm van verappartementering tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Zie antwoord bij vraag 2; Deze regelgeving is er al.

4. Bestaat er in andere steden regelgeving die het mogelijk maakt om tegen deze verappartementering op te treden? Zo ja, is het mogelijk dit over te nemen?
Antwoord: Zie antwoord bij vraag 2; Deze regelgeving is er al.

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit eens te meer aantoont dat een zelfbewoningsplicht, ook voor bestaande woningen, zo snel mogelijk ingevoerd moet worden? Zo ja, op welke termijn kan dit gebeuren? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: De noodzaak en mogelijkheden voor zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw worden onderzocht conform de motie die de gemeenteraad hierover heeft ingediend. De raad wordt vóór het zomerreces middels een brief geïnformeerd over de voortgang. Een zelfbewoningsplicht voor bestaande bouw is in de toekomst wellicht mogelijk in de vorm van een opkoopbescherming. Bij het behandelen van de Wijziging van de Woningwet in de Tweede Kamer (medio maart), is er naast het aannemen van deze wetswijziging ook een 2/2 amendement betreffende de opkoopbescherming aangenomen. De Eerste Kamer moet hier nog over besluiten. Gelet op de onzekerheid over wanneer de regelgeving gereed is, zullen wij hierop terugkomen zodra de definitieve opkoopbescherming door de Eerste Kamer is vastgesteld en van kracht is.

1) https://www.leidschdagblad.nl/...

Indiendatum: 19 mei 2021
Antwoorddatum: 22 jun. 2021

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen: online monitoring via sociale media

Lees verder

Schriftelijke Vragen: Problemen in de uitvoering van het verkameringsbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer