Schrif­te­lijke Vragen: weghalen van zonne­pa­nelen


Indiendatum: feb. 2020

Verschillende fracties hebben de afgelopen weken geluiden uit de stad gehoord over adviezen van de welstandscommissie die ertoe zouden leiden dat installaties voor de opwek van duurzame energie op daken verwijderd moeten worden in verband met het gezicht van de straat. Tegelijkertijd ligt momenteel een aanpassing van de welstandsnota voor de historische binnenstad en de ring daar omheen ter inzage. Het voorstel van het college is om in dat gebied juist meer mogelijkheden voor zonnepanelen te creƫren. De komende jaren komen grote uitdagingen op onze stad af waarbij alle elektriciteit en warmte die lokaal opgewekt kan worden, helpt bij het behalen van de ambitieuze doelstellingen. Wij vertrouwen erop dat bewoners (ook met versoepelde welstandkaders) in staat zijn om passende zonnecollectoren of andere energie-opweksystemen voor hun huis te kiezen en daarbij enigszins rekening houden met elkaar.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Jordan (D66), Jermoumi (PvdA), De Crom, Leest (beiden VVD), Friso (GL) en Van der Kaap (PvdD) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van gevallen waarbij zonne-energiesystemen verwijderd zouden moeten worden door een advies van de welstandscommissie?

2. Kan het college aangeven op basis van welke beleidsregel of wet de welstandscommissie in dit soort casussen buiten het beschermde stadsgezicht bevoegd is?

3. Kan het college aangeven wat de mogelijkheden zijn om advies van de welstandscommissie niet over te nemen?

4. Is het college met ons eens dat de welstandsnota ook voor de rest van de stad aangepast zou moeten worden voor de opwek en besparing van energie?

5. Is het mogelijk om lopende zaken waarbij er een conflict is tussen bestaand welstandsbeleid en kansen voor verduurzaming van de stad door inwoners een uitstel van handhaving te gunnen of als pilot vooruitlopend op nieuw beleid aan te wijzen totdat het beleid is aangepast of de raad zich hierover heeft kunnen uitspreken?

6. Op welke manier zorgt het college ervoor dat de regels voor waar wel of niet vergunning voor aangevraagd moet worden helder zijn voor alle inwoners?

7. Op welke manier voert het college het gesprek met de leden van de welstandscommissie over eventuele conflicten die ontstaan tussen hun expertise en nieuw beleid?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer