Vernie­tiging van wees­fietsen


Indiendatum: aug. 2015

In het Leidsch Dagblad van zaterdag 15 augustus 2015 staat dat de weesfietsen die zijn weggehaald onder de taxistandplaats, na 3 maanden worden vernietigd als ze niet zijn opgehaald.

Het artikel stelt dat vernietiging van deze niet opgehaalde fietsen onvermijdelijk is omdat er geen proces verbaal voor de fietsen is opgemaakt en ze daardoor niet mogen worden verkocht aan het Warenhuis.

De Partij voor de Dieren ziet vernietiging van deze weesfietsen als onnodige kapitaalvernietiging, die niet strookt met de duurzaamheidsambities van de gemeente en wil, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, u daarover enige schriftelijke vragen stellen:

1. Klopt het dat de gemeente van plan is om niet opgehaalde weesfietsen na 3 maanden te vernietigen?

a) Zo ja, waarom?
b) Zo nee, wat gaat er dan gebeuren met de fietsen?

2. In bovengenoemd artikel staat dat 1000 fietsen zijn verwijderd onder de taxistandplaats. De niet opgehaalde fietsen worden vernietigd.

a) Hoeveel procent van de weggehaalde fietsen wordt doorgaans nog door de eigenaren opgehaald?

b) Als dit percentage (het antwoord op vraag 2a) wordt toegepast op het genoemde aantal van 1000 verwijderde fietsen, hoeveel fietsen worden dan waarschijnlijk vernietigd?

3. Is de gemeente het met de Partij voor de Dieren eens dat vernietiging van fietsen die mogelijk nog gerepareerd en gebruikt kunnen worden, gelijk staat aan onnodige kapitaalvernietiging die niet strookt met de duurzaamheidsambities van de gemeente?

4. Het artikel stelt dat vernietiging van deze niet opgehaalde fietsen onvermijdelijk is omdat weesfietsen waarvoor geen proces verbaal is opgemaakt niet mogen worden verkocht.

a) Kent het college de regel die het Leidsch Dagblad hier schetst? Zo ja, kunt u deze regel uitleggen?

b) Klopt het dat er geen proces verbaal voor deze fietsen is opgemaakt? Zo ja, waarom is er geen proces verbaal opgemaakt?

c) Is een dergelijk proces verbaal, in de ogen van het college, noodzakelijk om tot verkoop over te gaan?

d) Kan dit proces verbaal alsnog worden opgemaakt?

5. Is het college bereid om de regel, zoals beschreven in vraag 4, aan te passen zodat die niet langer leidt tot onnodige en niet-duurzame vernietiging van weesfietsen?

a) Zo ja: op welke manier wil het college dat doen en op welke termijn is dit mogelijk?
b) Zo nee, waarom niet?

6. Is het college bereid mogelijkheden te verkennen waardoor de vernietiging van deze weesfietsen kan worden voorkomen?

a) Zo ja, wanneer kunt u de raad informeren over de mogelijkheden die u hiervoor ziet? De Partij voor de Dieren heeft tijdens de Algemene Beschouwingen van 2014 al een mogelijkheid voorgesteld in de vorm van een Leids Witte Fietsenplan (zie https://leiden.partijvoordedieren.nl/news/deelfietsen-in-leiden).
b) Zo nee, waarom niet?

7. De Algemene Wet Bestuursrecht (art. 5:30 AWB) stelt dat gemeenten niet opgehaalde weesfietsen mogen verkopen. Ook stelt de AWB (art 5:30 lid 4) dat wanneer verkoop niet mogelijk is de gemeente de fietsen (gratis) mag weggeven. Waarom kiest het college voor de vernietiging van deze weesfietsen en niet voor de (meer duurzame) optie om deze weesfietsen weg te geven?

Onderstaande vragen hebben betrekking op de vernietiging van weesfietsenbeleid in het algemeen (en zijn dus niet gericht op het specifieke geval dat in het krantenartikel zoals hierboven beschreven, wordt genoemd).

8. Op de website van de gemeente Leiden (zie bijvoorbeeld http://gemeente.leiden.nl/projecten/leiden-bereikbaar/fiets/fiets-fout-fiets-weg/ en www.fffw-leiden.nl) staat de dat weesfietsen, die niet binnen 90 dagen worden opgehaald worden, worden verkocht of vernietigd.

a) Hoeveel fietsen worden (gemiddeld) maandelijks vernietigd en hoeveel fietsen worden (gemiddeld) maandelijks verkocht?

b) Welke criteria hanteert het college bij het bepalen of een fiets wordt verkocht of wordt vernietigd?

9. Is het college bereid om na te denken over een structurele oplossing waardoor weesfietsen niet meer worden vernietigd?

a) Zo ja, op welke termijn kan het college de raad over deze structurele oplossing informeren?
b) Zo nee, waarom niet?

10. De AWB geeft gemeenten nadrukkelijk de mogelijkheid om weesfietsen die niet worden verkocht, weg te geven (AWB art 5:30 lid 4).

a) Maakt het college gebruik van deze mogelijkheid in de wet?
b) Zo ja, hoeveel weesfietsen worden (gemiddeld) maandelijks weggeven?
c) Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: aug. 2015
Antwoorddatum: 25 aug. 2015

In het Leidsch Dagblad van zaterdag 15 augustus 2015 staat dat de weesfietsen die zijn weggehaald onder de taxistandplaats, na 3 maanden worden vernietigd als ze niet zijn opgehaald.

Het artikel stelt dat vernietiging van deze niet opgehaalde fietsen onvermijdelijk is omdat er geen proces verbaal voor de fietsen is opgemaakt en ze daardoor niet mogen worden verkocht aan het Warenhuis.

De Partij voor de Dieren ziet vernietiging van deze weesfietsen als onnodige kapitaalvernietiging, die niet strookt met de duurzaamheidsambities van de gemeente en wil, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, u daarover enige schriftelijke vragen stellen:

1. Klopt het dat de gemeente van plan is om niet opgehaalde weesfietsen na 3 maanden te vernietigen?

a) Zo ja, waarom?
b) Zo nee, wat gaat er dan gebeuren met de fietsen?

We betreuren het dat er een verkeerd beeld is geschetst in de media over de verwijderde fietsen uit de Taxistandplaats. Alleen fietswrakken worden afgevoerd als oud ijzer. Weesfietsen en fietsen die fout geparkeerd stonden, worden na drie maanden verkocht.

2. In bovengenoemd artikel staat dat 1000 fietsen zijn verwijderd onder de taxistandplaats. De niet opgehaalde fietsen worden vernietigd.

a) Hoeveel procent van de weggehaalde fietsen wordt doorgaans nog door de eigenaren opgehaald?

Er wordt ongeveer 50% van de weesfietsen en de fietsen die fout geparkeerd stonden opgehaald. Er zijn nog geen ophaalpercentages bekend van opgehaalde fietsen die uit de Taxistandplaats verwijderd zijn, aangezien deze nog een bewaartermijn kennen van drie maanden.

b) Als dit percentage (het antwoord op vraag 2a) wordt toegepast op het genoemde aantal van 1000 verwijderde fietsen, hoeveel fietsen worden dan waarschijnlijk vernietigd?

Zie antwoord 1. Er zijn 905 fietsen uit de taxistandplaats verwijderd, daarvan is 3% vernietigd.

3. Is de gemeente het met de Partij voor de Dieren eens dat vernietiging van fietsen die mogelijk nog gerepareerd en gebruikt kunnen worden, gelijk staat aan onnodige kapitaalvernietiging die niet strookt met de duurzaamheidsambities van de gemeente?

Ja, alhoewel het direct vernietigen niet bij alle fietsen een kwestie van kapitaalvernietiging is. De kosten van het bewaarsysteem zijn hoog en dan is vernietigen en recyclen van het materiaal vaak goedkoper.

4. Het artikel stelt dat vernietiging van deze niet opgehaalde fietsen onvermijdelijk is omdat weesfietsen waarvoor geen proces verbaal is opgemaakt niet mogen worden verkocht.

a) Kent het college de regel die het Leidsch Dagblad hier schetst? Zo ja, kunt u deze regel uitleggen?

Nee, deze regel kent het College niet. Alle fietsen worden geregistreerd. Na een bewaartermijn van drie maanden worden alle nog bruikbare fietsen verkocht.

b) Klopt het dat er geen proces verbaal voor deze fietsen is opgemaakt? Zo ja, waarom is er geen proces verbaal opgemaakt?

Nee, van alle weesfietsen wordt een proces verbaal gemaakt. Voor fout geparkeerde fietsen geldt dit ook. Voor alle overige fietsen geldt dat geen proces verbaal wordt opgemaakt maar ze worden wel geregistreerd, onder andere door middel van het maken van een foto.

c) Is een dergelijk proces verbaal, in de ogen van het college, noodzakelijk om tot verkoop over te gaan?

Nee, om tot verkoop over te gaan is het nodig om te registreren. Registratie is van belang om aan te kunnen tonen dat de fiets door de gemeente is weggehaald.

d) Kan dit proces verbaal alsnog worden opgemaakt?

Nee, dit is niet nodig.

5. Is het college bereid om de regel, zoals beschreven in vraag 4, aan te passen zodat die niet langer leidt tot onnodige en niet-duurzame vernietiging van weesfietsen?

a) Zo ja: op welke manier wil het college dat doen en op welke termijn is dit mogelijk?
b) Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 1.

6. Is het college bereid mogelijkheden te verkennen waardoor de vernietiging van deze weesfietsen kan worden voorkomen?

a) Zo ja, wanneer kunt u de raad informeren over de mogelijkheden die u hiervoor ziet? De Partij voor de Dieren heeft tijdens de Algemene Beschouwingen van 2014 al een mogelijkheid voorgesteld in de vorm van een Leids Witte Fietsenplan (zie https://leiden.partijvoordedieren.nl/news/deelfietsen-in-leiden).
b) Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 1.

7. De Algemene Wet Bestuursrecht (art. 5:30 AWB) stelt dat gemeenten niet opgehaalde weesfietsen mogen verkopen. Ook stelt de AWB (art 5:30 lid 4) dat wanneer verkoop niet mogelijk is de gemeente de fietsen (gratis) mag weggeven. Waarom kiest het college voor de vernietiging van deze weesfietsen en niet voor de (meer duurzame) optie om deze weesfietsen weg te geven?

Zie antwoord op vraag 1.

Onderstaande vragen hebben betrekking op de vernietiging van weesfietsenbeleid in het algemeen (en zijn dus niet gericht op het specifieke geval dat in het krantenartikel zoals hierboven beschreven, wordt genoemd).

8. Op de website van de gemeente Leiden (zie bijvoorbeeld http://gemeente.leiden.nl/projecten/leiden-bereikbaar/fiets/fiets-fout-fiets-weg/ en www.fffw-leiden.nl) staat de dat weesfietsen, die niet binnen 90 dagen worden opgehaald worden, worden verkocht of vernietigd.

a) Hoeveel fietsen worden (gemiddeld) maandelijks vernietigd en hoeveel fietsen worden (gemiddeld) maandelijks verkocht?

Vanaf het begin van het jaar zijn er gemiddeld per maand 100 fietsen vernietigd en gemiddeld per maand 100 fietsen verkocht.

b) Welke criteria hanteert het college bij het bepalen of een fiets wordt verkocht of wordt vernietigd?

Dat hangt ervan af of het een fietswrak is of niet. Een fiets is een wrak wanneer de reparatiekosten hoger zijn dan de economische waarde van de fiets.

9. Is het college bereid om na te denken over een structurele oplossing waardoor weesfietsen niet meer worden vernietigd?

a) Zo ja, op welke termijn kan het college de raad over deze structurele oplossing informeren?
b) Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 1.

10. De AWB geeft gemeenten nadrukkelijk de mogelijkheid om weesfietsen die niet worden verkocht, weg te geven (AWB art 5:30 lid 4).

a) Maakt het college gebruik van deze mogelijkheid in de wet?
b) Zo ja, hoeveel weesfietsen worden (gemiddeld) maandelijks weggeven?
c) Zo nee, waarom niet?

Nee, er zijn afspraken gemaakt met Kringloopbedrijf Het Warenhuis over het beheer en de verkoop van de fietsen. De raad heeft onlangs besloten dat stichting Het Warenhuis de uitvoering hiervan mag continueren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer