Bijdrage Algemene Beschou­wingen Kader­brief 2016-2019


18 juni 2015

Algemene Beschouwingen Kaderbrief 2016-2019

Voorzitter, de hele kaderbrief en ook alle beschouwingen van bijna alle politieke partijen staan maar in het teken van één ding: Hoe maken we Leiden de beste stad van de wereld?

De Partij voor de Dieren denkt daar wezenlijk anders over. Wij draaien het perspectief om – dat zit al in onze partijnaam - en komen dan met andere oplossingen. Om Kennedy te parafraseren: vraag niet: wat kunnen we allemaal doen voor Leiden? Maar vraag: wat kan Leiden doen voor de wereld?

Wat is de bijdrage van onze stad aan het verminderen van het consumentisme, het verminderen van de plastic soep, het reduceren van dierproeven, het afbouwen van vuurwerk, aan de hoogst noodzakelijke transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten?

Daarover staat allemaal niets in de kaderbrief, of alleen in heel algemene termen. Het college vindt duurzaamheid o zo belangrijk, maar een heel concrete maatregel om bijvoorbeeld statiegeldbekertjes in te voeren op afgesloten festivals in het Leidse Hout is te veel gevraagd. Kortom, duurzaamheid is best belangrijk, maar het moet niet te gek worden.

Onze speerpunten zijn dierenwelzijn, natuur, duurzaamheid en zorg. In deze tweede collegeperiode zullen we ons vooral richten op behoud en uitbreiding van de natuurwaarden in en om Leiden.

Het is voor ons onbegrijpelijk dat het college niet de motie wil uitvoeren om niet in het broedseizoen te baggeren. De kosten zijn 270.000 euro, dus ongeveer de prijs van een pilsje per Leidenaar. U stelt dat er genoeg ecologisch toezicht is. Maar het toezicht op het baggeren is niet goed. In de sloot aan de Nachtegaallaan bijvoorbeeld zijn alle zwanenbloemen verdwenen omdat er veel te diep gebaggerd is.

In het verleden hebben we ook het maaibeleid aan de orde gesteld, het groenbeheer, het gebruik van pesticiden, de almaar voorgaande bomenkap enzovoort. We houden daar de vinger aan de pols. Maar we hebben tot nu toe een blinde vlek gehad.

Een paar weken geleden liep ik langs de Bernardkade. Daar was, midden in het broedseizoen, alle onderbegroeiing weggehaald. Erg sneu voor de merels, heggemussen, egels, en eenden die er een onderkomen hadden. Rond de bomen die niet beschadigd waren, lag zwarte aarde. Waarom? “Staat in het bestek”, zei de opzichter, “en dat voeren wij uit”. Maar, ik hoefde me geen zorgen te maken. Op die zwarte aarde zouden mooie heesters komen waar regelmatig geschoffeld zou worden. Wie dat bestek ontworpen had? “Het ingenieursbureau van de gemeente.”

Voorzitter,
Zijn hier dezelfde krachten aan het werk die bij Naturalis bomen lieten kappen, een rietkraag weghalen om plaats te maken voor designbomen en een nieuwe rietkraag? Bestaande natuur weghalen om nieuwe natuur te maken? Of die van het prachtige Bos van Bosman een park willen maken?

Ik was even blij toen ik in de kaderbrief las dat Leiden “gaat voor natuur in de stad met nieuwe parken”. Ik dacht meteen aan de transformatie van leegstaande winkels en kantoren in een parkje of sportveld. Dat zouden wij graag zien namelijk.

Maar nee, het blijkt te gaan om prestatie-afspraak 5C1.2: “Renoveren en herinrichten parken”, en dan weet je het wel. Natuur van de tekentafel, meer vanuit de esthetiek dan vanuit de ecologie.

Mijn vraag aan het college is: welke visie op natuur in Leiden heeft het college nu eigenlijk. Is dit de visie van ingenieurs, die groen zien als decoratie van een verder louter functioneel ingerichte stad? Of is er ook ruimte voor ecologie, voor natuur waar dieren kunnen schuilen en voedsel kunnen zoeken en waar mensen tot rust kunnen komen.

Voorzitter, laten we de natuur niet overleveren aan de ingenieurs, de planologen of de landschapsarchitecten, want dan krijgen we een soort decoratienatuur. Natuur die alleen dient als groen decor voor de recreërende burger. Stop de Disneyficatie van de natuur en de verparking van de stad.

Een groene leefomgeving is van groot belang voor de leefbaarheid – waarom dan toch die kaalslag in Leiden? Waarom moesten we zo lang wachten op de Groene Kaart?

Bij alle ruimtelijke maatregelen zullen we het groen verdedigen. Neem het verplaatsen van het busstation naar de andere zijde van het spoor. In de commissie was dit nog een te onderzoeken optie; volgens de kaderbrief staat het al vast. Dat verbaast ons. In elk geval wordt er wat ons betreft geen boom voor gekapt.

Wat goed functioneert, laat dat zo: ook het Duurzaam Mobiliteitscentrum aan de Haagweg is een succes en we zijn blij dat dit voorlopig wordt voortgezet. Waarom zou dat moeten verdwijnen omdat er 2 parkeergarages worden gebouwd. Bouw die succesformule juist uit over meerdere plekken rond het stadscentrum.
Geen verandering om de verandering.

En áls er dan iets moet veranderen, laat dat dan een schoolvoorbeeld worden op duurzaamheidsgebied.

Ik herinner aan de uitspraak van wethouder Laudy om duurzaamheidsambities een plek te geven in toekomstige her- en nieuwbouw. Dat zou bij uitstek kunnen bij de nieuwe gemeentelijke huisvesting, waar de gemeente uiteraard zelf opdrachtgever is.

Laat die huisvesting een icoon worden op het gebied van duurzaamheid. Pas dan zal Leiden leidend zijn en een voorbeeldfunctie hebben voor de wijde omgeving.

Ik dank u voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Bijdrage raad Nieuweroord en prestatieafspraken

Lees verder

Bijdrage Bed Bad Brood

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer