Inno­va­ti­onQuarter: deelname UNIIQ BV en kapi­taal­stor­tingen


19 december 2017

Voorzitter,

Het college stelt voor om 1 miljoen euro bij te storten in het Participatiefonds en om voor nog eens € 1 miljoen deel te nemen aan UNIIQ, waar ondernemingen kunnen aankloppen die een doorstart willen maken na hun startfase.

De Leidse belastingbetaler draagt dus nog weer eens voor 2 miljoen euro, plus rentelasten, bij aan de rijkste sector van Nederland, namelijk de farmaceutische industrie. Het gaat om investeringen, waar de gemeente hier dus een risico neemt. Is dit nu een taak voor de lokale overheid, zo’n rechtstreekse stimulans voor het Bio Science Park?

Leiden heeft de afgelopen jaren voor Sinterklaas gespeeld. Alleen al in deze collegeperiode hebben we het volgende bijgedragen:

200.000 Bio Tech Training Facility daarna nog eens 250.000

500.000 Leiden Regenerative Medicine Platform, (jaarlijks 100.000)

Dit alles natuurlijk los van de grote infrastructurele maatregelen, zoals de ontsluiting van het BSP naar de snelwegen en de verdere inrichting van het park, zoals dat dat genoemd wordt.

Ik ben blij met de toezegging van de wethouder om die bedragen voor ons een een rijtje te zetten, want het moet bij elkaar om vele miljoenen gaan.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is niet tegen innovatie. Innovatieve technieken zijn brood nodig om de duurzaamheidsuitdagingen van deze tijd aan te gaan.

Ik denk dan aan

  • luchtkwaliteit
  • klimaatverandering
  • bodemdaling
  • en meer in het bijzonder op het BSP: terugdringen van het aantal dierproeven.

We willen dan ook het volgende amendement indienen:

alleen die bedrijven komen in aanmerking voor financiering die zich aantoonbaar inspannen voor meer duurzaamheid

Dick de Vos

19 december 2017

Interessant voor jou

Bijdrage Verlenging ‘Deelverordening subsidiëring Wijkinitiatieven’ tot en met 2018.

Lees verder

Bijdrage Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute fase 2, tracé deel Hooigracht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer