Amen­dement: Alleen corpo­ra­tie­wo­ningen zijn echte sociale huur­wo­ningen


9 maart 2023

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023,

Besluit:

Aan bullet 1a:

  • “W&B 1: Positief om in te zetten op minimaal 30% sociale huur en minimaal 35% in het middeldure segment;”

Toe te voegen:

  • “Wel sporen we de gemeenten in Holland-Rijnland aan om woningbouwcorporaties meer in positie te brengen – door het maken van harde afspraken – zodat deze 30% nieuwe sociale huurwoningen zoveel mogelijk in bezit zullen zijn van corporaties.”

Toelichting:

In de Regionale Woonagenda staat nu “Opgave 3: Ook particuliere sociale huurwoningen zijn ‘echte’ sociale huurwoningen” (p. 21). Hoewel de bijbehorende afspraak om extra eisen te stellen aan particuliere sociale huurwoningen een goede is, staat het uitgangspunt in contrast met de afspraken in het Leidse beleidsakkoord. Hierin is opgenomen: “Het aanbod van sociale huurwoningen is schaars. We willen dit verbeteren door woningbouwcorporaties meer in positie te brengen bij ontwikkelaars. Hierover maken we harde afspraken, zodat nieuwe sociale huurwoningen in de regel in bezit zullen zijn van corporaties” (p.13). Via dit amendement willen we uitspreken dat alleen corporatiewoningen worden gezien als ‘echte’ sociale huurwoningen, omdat zij niet worden uitgepond, een percentage reserveren voor kwetsbare groepen en onder andere meer actie ondernemen op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.

Martijn Otten – PvdA

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Ahmet Kargin – GroenLinks

Pieter Krol – ChristenUnie

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Sociale huur naar behoefte

Lees verder

Motie: Beklim de ladder!2

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer