Amen­dement: Sociale huur naar behoefte


9 maart 2023

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023,

Besluit:

Op pagina 6 van het raadsvoorstel de volgende tekst als wens voor de regionale woonagenda aan besluitpunt 1 onder ‘Voor de Regionale Woonagenda’ te wijzigen:

Van:

a. W&B 1: Positief om in te zetten op minimaal 30% sociale huur en minimaal 35% in het middeldure segment;

Naar:

b. W&B 1: Hoewel wij positief zijn dat er wordt ingezet op minimaal 35% netto toevoeging voor middeninkomens, vinden we minimaal 30% netto toevoeging voor sociale huur een te lage streven. Om zeker te zijn dat we voldoen aan de behoefte van 30% aan sociale huur, moet er ingezet worden op een netto toevoeging van minimaal 35% sociale huur;

Ahmet Kargin – GroenLinks

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren


Toelichting:

Uit de Monitor 2021 Regionale Woonagenda Holland Rijnland blijkt dat de doelstelling van de vorige woonagenda om 25% sociale huur bij te bouwen bij lange na niet werd gehaald (12%). Dit was deels doordat voor veel bouwplannen nog een eerdere afspraak van minimaal 15% gold wat in de eerdere doelstelling wast vastgesteld[1]. De behoefte aan sociale huur in de regio is momenteel 30%, en ook in de aankomende periode gaan we weer te maken hebben met projecten waarvoor afspraken gelden uit een eerdere lagere doelstelling dan wat we nu afspreken. Om die reden moeten wij ons inzetten op een netto toevoeging van minimaal 35% aan sociale huur om dit keer echt naar die behoefte van 30% te kunnen bouwen.

[1] https://hollandrijnland.nl/wpcontent/uploads/2021/11/Monitor_2021_Regionale_Woonagenda_Holland_Rijnland.pdf


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie VOD: Herziening bestemmingsplan Vlietland

Lees verder

Amendement: Alleen corporatiewoningen zijn echte sociale huurwoningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer