Motie VOD: Herziening bestem­mingsplan Vlietland


9 maart 2023

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van 9 maart 2023,

Constaterende dat

 • Het college van B&W van de gemeente Leidschendam-Voorburg in de raadsbrief van 6 december en 31 januari twee opties voorlegt aan haar gemeenteraad over het bestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland-Noord’, te weten: instemmen of niet instemmen;
 • In dit bestemmingsplan sprake is van onder andere 222 grondgebonden recreatiewoningen, een bedrijfswoning, restaurant en van 569 parkeerplaatsen;
 • De gemeenteraad van Voorschoten eerder op 30 juni 2022 unaniem zorgen heeft geuit over dit plan;
 • De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg op 7 februari jl. haar college heeft verzocht te onderzoeken of het huidige bestemmingsplan kan worden gewijzigd en vervangen kan worden door een groen bestemmingsplan;
 • De gemeente Leiden onder andere via ambtelijke gesprekken en antwoorden op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren en GroenLinks[1] haar zorgen en vragen kenbaar heeft gemaakt bij de gemeente Leidschendam-Voorburg;

Overwegende dat

 • De eerdere inspanningen van de gemeente Leiden met aandachtspunten en vragen over het concept-ontwerpbestemmingsplan niet hebben geleid tot een bijstelling van het bestemmingsplan.
 • Het plan dateert van meer dan 10 jaar geleden en sindsdien veel meer aandacht voor brede maatschappelijke welvaart, klimaat en natuur is gekomen;
 • Vlietland een watersport-, recreatie- en natuurgebied is terwijl het doel van het beoogde recreatiepark luidt Vlietland jaarrond te kunnen gebruiken waarmee ‘de attractiviteit en het maatschappelijk rendement van het recreatiegebied’ kan worden vergroot;
 • Het recreatiegebied veelvuldig wordt gebruikt door Leidenaren, en
 • Veel Leidenaren zich zorgen maken over de negatieve gevolgen van de plannen voor dit gebied en veel van hen zich hebben aangesloten bij de petitie van Burgerinitiatief Vlietland die zich uitspreekt tegen recreatiewoningen in dit gebied.
 • De overwegingen die aan het ontwerp-plan ten grondslag liggen slechts betrekking hebben op de twee functies van ‘Vlietland als watersport- en recreatiegebied’. Het zo broze evenwicht met de derde functie (‘Vlietland als natuurgebied’) dreigt ernstig te worden verstoord;
 • Ingrijpende ontwikkelingen die vlak over de gemeentegrens plaatsvinden, zorgvuldig overleg tussen gemeentelijke bestuursorganen noodzaakt;
 • Goede buren elkaar ook kritisch durven aan te spreken.

Spreekt uit

 • Zeer bezorgd te zijn over de mogelijke gevolgen van zowel het ontwerp-bestemmingsplan “Vlietland Noord-Oost 2005” als het bestemmingsplan “Doorontwikkeling Vlietland Noord” voor de functie van Vlietland als natuurgebied in dit overvolle deel van de randstad;
 • Een sterke voorkeur te hebben voor een groene, natuurlijke en openbaar toegankelijke functie van Vlietland.

Verzoekt het college

 • Om in regionale overleggen en gesprekken met de Provincie Zuid-Holland de zorgen van de Leidse gemeenteraad over te brengen.

Sander van Diepen – D66

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Emma van Bree – GroenLinks

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Marc Newsome – Partij van de Arbeid

[1] https://sleutelstad.nl/2022/08/31/gemeente-leiden-geen-voorstander-van-komst-recreatiepark-vlietland/


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Aandacht voor bomen in de openbare ruimte

Lees verder

Amendement: Sociale huur naar behoefte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer