College lapt motie circus­dieren aan zijn laars


12 juni 2013

Eind december 2012 heeft de gemeenteraad een motie van de Partij voor de Dieren en GroenLinks aangenomen, om in Leiden voortaan alleen circussen toe te laten met een “onberispelijk dierenwelzijnsbeleid”. Toch komt van 20 tot 30 juni het Circus Renz-Berlin naar Leiden met een show met Indische olifanten, Siberische tijgers, paarden, pony’s, struisvogels enzovoort. De Partij voor de Dieren heeft opheldering gevraagd aan het college.

In tegenstelling tot het Nederlandse Circus Renz, die sinds 2013 geen wilde dieren meer toelaat in het circus, heeft het Duitse circus lak aan de overstelpende hoeveelheid bewijs dat het welzijn van dieren in circussen ernstig wordt aangetast. Steeds meer mensen beseffen dat het verkeerd en respectloos is om zo met dieren om te gaan. In het regeerakkoord is bovendien afgesproken dat er een landelijk verbod komt op wilde dieren in het circus. Veel gemeenten spelen daarop in met een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren.

In Leiden is een motie aangenomen die iets minder ver gaat, namelijk om alleen circussen toe te laten met een “onberispelijk dierenwelzijnsbeleid”.

“Daar horen circussen met wilde dieren in elk geval niet bij”, aldus Dick de Vos, gemeenteraadslid in Leiden. “Het welzijn van wilde dieren wordt in circussen ernstig aangetast. Onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Wageningen heeft dat aangetoond. Zelfs bij een korte reis verblijven ze een groot deel van de dag in hun transportkooien of staan ze aan de ketting. Verder zijn de te kleine kooien, het leven in een onnatuurlijke omgeving en verveling een aantasting van het welzijn van de dieren, wat zich vaak uit in gedragsstoornissen. Daarnaast zijn de trainingsmethodes vaak pijnlijk en wreed.”

De Partij voor de Dieren is overigens voorstander van circussen met uitsluitend acrobaten, clowns en andere optredens door mensen. Ook gedomesticeerde dieren kunnen namelijk hun natuurlijk gedrag niet vertonen in het circus.

De Leidse fractie van de Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente, ondanks de aangenomen motie, een vergunning heeft verleend circus Renz-Berlin en heeft daarom dan ook schriftelijke vragen gesteld.

Gerelateerd nieuws

Stop ongevraagde reclame bij fietsenstallingen

Er moet een einde komen aan het behangen van fietsen met allerhande reclame-uitingen zoals zadelhoesjes, stuurflyers o...

Lees verder

"In principe" einde aan Roundup in 2014

Sinds 2010 heeft de Leidse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren keer op het gebruik van Roundup aan de orde gest...

Lees verder