Schrif­te­lijke Vragen: Marktafval


Indiendatum: 7 sep. 2022

Bijna elke woensdag en zaterdag ligt de gracht na afloop van de markt in het centrum vol met afval. Fruitdozen, piepschuimbakken, plastic tasjes en wat allemaal nog niet meer komen in het water terecht. De Partij voor de Dieren heeft dit probleem al meerdere keren aangekaart en de wethouder heeft op 3 februari jl. in de commissie Werk & Middelen toegezegd snel in gesprek te gaan met de commissie ambulante handel.

Niet alleen in het centrum speelt het afvalprobleem, maar ook op markten elders in Leiden, waar na afloop van de markt veel afval op straat ligt. Op deze markten staan veelal dezelfde ondernemers als op de markt in de binnenstad.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Raat, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over marktafval.

1. Heeft er na 3 februari jl. een gesprek met de commissie ambulante handel plaatsgevonden over het onderwerp afval? Zo ja, wat is de uitkomst van dit gesprek? Zo nee, waarom niet?

2. Welke stappen gaat het college ondernemen richting de marktondernemers indien zij niet vrijwillig zorgdragen voor de afvoer van hun afval? En op welke termijn gaat het college deze stappen ondernemen?


In de grachten zwemmen ook dunne plastic tasjes die door de ondernemers van de markt gratis worden verstrekt. Deze tasjes mogen alleen gratis worden verstrekt indien zij nodig zijn om voedingsmiddelen te beschermen (de zogenaamde hygiƫne-uitzondering), in alle andere gevallen geldt een verbod op het verstrekken van gratis plastic tasjes. De PvdD ziet dat ook marktondernemers die geen voedingsmiddelen verkopen gratis plastic tasjes uitdelen.

3. Is het verbod op het gratis uitdelen van plastic tasjes ook aan de orde gekomen in het gesprek dat met de commissie ambulante handel heeft plaatsgevonden? Zo ja, wat is hier over afgesproken? Zo nee, waarom niet?

Hoewel het probleem bij de bron moet worden aangepakt door te voorkomen dat er afval op de straat en in de gracht terecht komt, zijn wij benieuwd hoe vaak er door de gemeente afval uit het water wordt gevist.

4. Vaart de schepboot na elke marktdag uit? Zo nee, waarom niet en is het in dat geval mogelijk om de schepboot na elke marktdag een ronde te laten doen?