Schrif­te­lijke Vragen: Marktafval


Indiendatum: 7 sep. 2022

Bijna elke woensdag en zaterdag ligt de gracht na afloop van de markt in het centrum vol met afval. Fruitdozen, piepschuimbakken, plastic tasjes en wat allemaal nog niet meer komen in het water terecht. De Partij voor de Dieren heeft dit probleem al meerdere keren aangekaart en de wethouder heeft op 3 februari jl. in de commissie Werk & Middelen toegezegd snel in gesprek te gaan met de commissie ambulante handel.

Niet alleen in het centrum speelt het afvalprobleem, maar ook op markten elders in Leiden, waar na afloop van de markt veel afval op straat ligt. Op deze markten staan veelal dezelfde ondernemers als op de markt in de binnenstad.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Raat, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over marktafval.

1. Heeft er na 3 februari jl. een gesprek met de commissie ambulante handel plaatsgevonden over het onderwerp afval? Zo ja, wat is de uitkomst van dit gesprek? Zo nee, waarom niet?

2. Welke stappen gaat het college ondernemen richting de marktondernemers indien zij niet vrijwillig zorgdragen voor de afvoer van hun afval? En op welke termijn gaat het college deze stappen ondernemen?


In de grachten zwemmen ook dunne plastic tasjes die door de ondernemers van de markt gratis worden verstrekt. Deze tasjes mogen alleen gratis worden verstrekt indien zij nodig zijn om voedingsmiddelen te beschermen (de zogenaamde hygiëne-uitzondering), in alle andere gevallen geldt een verbod op het verstrekken van gratis plastic tasjes. De PvdD ziet dat ook marktondernemers die geen voedingsmiddelen verkopen gratis plastic tasjes uitdelen.

3. Is het verbod op het gratis uitdelen van plastic tasjes ook aan de orde gekomen in het gesprek dat met de commissie ambulante handel heeft plaatsgevonden? Zo ja, wat is hier over afgesproken? Zo nee, waarom niet?

Hoewel het probleem bij de bron moet worden aangepakt door te voorkomen dat er afval op de straat en in de gracht terecht komt, zijn wij benieuwd hoe vaak er door de gemeente afval uit het water wordt gevist.

4. Vaart de schepboot na elke marktdag uit? Zo nee, waarom niet en is het in dat geval mogelijk om de schepboot na elke marktdag een ronde te laten doen?

Indiendatum: 7 sep. 2022
Antwoorddatum: 18 okt. 2022

Bijna elke woensdag en zaterdag ligt de gracht na afloop van de markt in het centrum vol met afval. Fruitdozen, piepschuimbakken, plastic tasjes en wat allemaal nog niet meer komen in het water terecht. De Partij voor de Dieren heeft dit probleem al meerdere keren aangekaart en de wethouder heeft op 3 februari jl. in de commissie Werk & Middelen toegezegd snel in gesprek te gaan met de commissie ambulante handel.

Niet alleen in het centrum speelt het afvalprobleem, maar ook op markten elders in Leiden, waar na afloop van de markt veel afval op straat ligt. Op deze markten staan veelal dezelfde ondernemers als op de markt in de binnenstad.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Raat, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over marktafval.

1. Heeft er na 3 februari jl. een gesprek met de commissie ambulante handel plaatsgevonden over het onderwerp afval? Zo ja, wat is de uitkomst van dit gesprek? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De gemeente heeft periodiek overleg met de Adviescommissie Ambulante Handel (de marktcommissie). De marktcommissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college over aangelegenheden die de ambulante handel betreffen. In dit verband is het onderwerp afval onderwerp van gesprek geweest in het overleg met de marktcommissieDe gemeente heeft de afgelopen maanden extra containers op de zaterdagmarkt geplaatst. Daarnaast heeft de gemeente gesproken met de stichting marktpromotiedie een plan aan het maken is om te zorgen dat er minder plastic tasjes nodig zijn op de Leidse markt. De gemeente zal op korte termijn informatie inwinnen over de details van dit plan.

2. Welke stappen gaat het college ondernemen richting de marktondernemers indien zij niet vrijwillig zorgdragen voor de afvoer van hun afval? En op welke termijn gaat het college deze stappen ondernemen?

Antwoord: Op dit moment wordt het marktsanctiebeleid door het college geactualiseerd. De marktcommissie zal op korte termijn officieel advies worden gevraagd het sanctiebeleid voor de markt. Onderdeel van het sanctiebeleid is het onderwerp afval. De planning voor vaststelling van het nieuwe sanctiebeleid is nog dit jaar.. De bedoeling is dat bij constatering van een overtreding een last onder dwangsom kan worden opgelegd. Zodra het nieuwe sanctiebeleid is vastgesteld, zal de gemeente de marktondernemers daarover informeren.

In de grachten zwemmen ook dunne plastic tasjes die door de ondernemers van de markt gratis worden verstrekt. Deze tasjes mogen alleen gratis worden verstrekt indien zij nodig zijn om voedingsmiddelen te beschermen (de zogenaamde hygiëne-uitzondering), in alle andere gevallen geldt een verbod op het verstrekken van gratis plastic tasjes. De PvdD ziet dat ook marktondernemers die geen voedingsmiddelen verkopen gratis plastic tasjes uitdelen.

3. Is het verbod op het gratis uitdelen van plastic tasjes ook aan de orde gekomen in het gesprek dat met de commissie ambulante handel heeft plaatsgevonden? Zo ja, wat is hier over afgesproken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het uitdelen van plastic tasjes is niet toegestaan, maar specifiek in de context van de markt is er een uitzondering. Toegestaan zijn zeer dunne gratis plastic tasjes die (als enige verpakking) voedsel beschermen tegen vervuiling of besmetting met ziekteverwekkers.

Bijvoorbeeld bij onverpakt zomerfruit, zoals aardbeien, of onverpakte groenten, zoals sperziebonen. Ook zijn deze tasjes toegestaan om te voorkomen dat voedsel ongeschikt raakt voor consumptie. Bijvoorbeeld door lekvocht van rauwe vis, rauw vlees of rauw gevogelte uit niet gesloten verpakkingen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert het verbod op gratis plastic tassen. Door deze specifieke toestemming in de context van de markt wordt er geen advies gevraagd aan de marktcommissie over een verbod. De stichting marktpromotie is aan het nadenken wat zij kan betekenen bij het terugdringen van het gebruik van plastic tasjes.

Hoewel het probleem bij de bron moet worden aangepakt door te voorkomen dat er afval op de straat en in de gracht terecht komt, zijn wij benieuwd hoe vaak er door de gemeente afval uit het water wordt gevist.

4. Vaart de schepboot na elke marktdag uit? Zo nee, waarom niet en is het in dat geval mogelijk om de schepboot na elke marktdag een ronde te laten doen?

Antwoord: Na elke woensdag- en zaterdagmarkt vaart de schepboot door de Nieuwe Rijn om afval dat onverhoopt in het water is gevallen te verwijderen.

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen: Leidse toezichtrapporten in de zorg

Lees verder

Schriftelijke Vragen: Seeing Stars

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer