Schrif­te­lijke Vragen: Seeing Stars


Indiendatum: 26 sep. 2022

Licht uit, sterren aan! Seeing Stars, het evenement waarbij alle lichten in de binnenstad zondagavond een paar uur doofden was adembenemend en smaakt naar meer. Het uitzetten van de lichten heeft niet alleen als voordeel dat we de sterren kunnen zien, maar gaan ook lichthinder en energieverspilling tegen. Mens, dier en natuur zijn gebaat bij een echte afwisseling tussen dag en nacht, tussen licht en donker. De sterrenhemel kunnen zien zorgt ervoor dat mensen beter slapen, dieren geen leefgebied verliezen en planten de door hun benodigde dagelijkse periode van donkerte kunnen hebben. Bovendien levert minder licht ook energiebesparing op.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Raat, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over Seeing Stars.

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat minder licht in de stad een positief effect heeft op mens, dier en natuur?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er in Leiden ’s avonds en ’s nachts lichten branden op plekken waar dat niet nodig is?

3. Is het college bereid te onderzoeken op welke plekken in de stad de lichten ’s avonds en ’s nachts (eerder) uit kunnen worden gezet? Zowel in panden waarin de gemeente zelf kantoor houdt als panden[1] waar derden hun bedrijf exploiteren?

4. Als blijkt dat er in de panden waar de gemeente is gehuisvest ’s avonds en ’s nachts onnodig lichten branden, is het college dan bereid die uit te zetten?

In winkels staat vaak onnodig de hele avond en nacht het licht aan. Ook in diverse kantoorpanden wordt het licht aan het einde van de werkdag niet uitgezet.

5. Is het college bereid om met winkelondernemers en huurders van kantoorpanden het gesprek aan te gaan over het (eerder) uitzetten van de lichten in hun panden?

6. Zijn er mogelijkheden om ondernemers te verplichten om hun verlichting uit te zetten na een bepaald tijdstip?


[1] Hierbij gaat het niet alleen om panden die in eigendom zijn van de gemeente, maar ook om panden die in eigendom zijn van derden.