Schrif­te­lijke Vragen: Muskusrat klemmen in wijkpark Stevenshof


Indiendatum: 14 nov. 2022

In het wijkpark van de Stevenshof troffen wij 9 gemarkeerde, in de grond gestoken stokken aan, waaraan klemmen bevestigd bleken. Deze klemmen hingen in het water met de kennelijke bedoeling om muskusratten te verwonden, dan wel een langzame verdrinkingsdood te laten sterven. Deze klemmen vormen niet alleen een gevaar voor de muskusrat, maar ook voor de in het wild levende dieren en honden die daar het water in gaan.

Deze stokken, die door een oranje vlaggetje van verre herkenbaar zijn, bevinden zich in een openbaar park, waar veel kinderen spelen en in de directe omgeving van enkele basisscholen. Niet alleen dieren, maar ook kinderen lopen hierdoor gevaar.

Wij hebben begrepen dat deze klemmen door het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn geplaatst. Echter, de klemmen waren geplaatst in water dat onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid van Schaik (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Is het college ervan op de hoogte dat het Hoogheemraadschap deze klemmen in een Leids wijkpark heeft geplaatst?

2. Heeft hierover op enigerlei wijze overleg plaats gehad, of is er toestemming verleend om deze klemmen hier te plaatsen?

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, hoe valt dit te rijmen met een eerder antwoord op door ons gestelde vragen, waarin het college stelt geen voorstander te zijn van deze manier van dieren wegvangen?

(https://leiden.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-dierenleed-in-de-merenwijk)

Op deze plek in het Stevenshofpark is geen enkel risico op de aantasting van waterkeringen. Het doel van het plaatsen van deze klemmen lijkt uitsluitend het doden van muskusratten te zijn.

3. Is het college bereid om zich expliciet uit te spreken tegen dit beleid van het uitroeien van muskusratten op Leids grondgebied? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om deze klemmen onmiddellijk te laten verwijderen? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 14 nov. 2022
Antwoorddatum: 13 dec. 2022

In het wijkpark van de Stevenshof troffen wij 9 gemarkeerde, in de grond gestoken stokken aan, waaraan klemmen bevestigd bleken. Deze klemmen hingen in het water met de kennelijke bedoeling om muskusratten te verwonden, dan wel een langzame verdrinkingsdood te laten sterven. Deze klemmen vormen niet alleen een gevaar voor de muskusrat, maar ook voor de in het wild levende dieren en honden die daar het water in gaan.

Deze stokken, die door een oranje vlaggetje van verre herkenbaar zijn, bevinden zich in een openbaar park, waar veel kinderen spelen en in de directe omgeving van enkele basisscholen. Niet alleen dieren, maar ook kinderen lopen hierdoor gevaar.

Wij hebben begrepen dat deze klemmen door het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn geplaatst. Echter, de klemmen waren geplaatst in water dat onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid van Schaik (Partij voor de Dieren) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Is het college ervan op de hoogte dat het Hoogheemraadschap deze klemmen in een Leids wijkpark heeft geplaatst?

Antwoord: Ja

2. Heeft hierover op enigerlei wijze overleg plaats gehad, of is er toestemming verleend om deze klemmen hier te plaatsen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe valt dit te rijmen met een eerder antwoord op door ons gestelde vragen, waarin het college stelt geen voorstander te zijn van deze manier van dieren wegvangen? (https://leiden.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-dierenleed-in-de-merenwijk)

Antwoord: Het Hoogheemraadschap heeft altijd contact met de gemeente Leiden, afdeling Beheer, als het gaat om dit soort ingrepen. In dit geval dus ook. Het Hoogheemraadschap hoeft echter geen toestemming te vragen aan gemeenten voor het bestrijden van muskusratten. Het Hoogheemraadschap heeft namelijk een wettelijke taak om muskusratten te bestrijden. Het is dus een verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap. Hiervoor heeft het Hoogheemraadschap ook een ontheffing van de provincie om alle gebieden te betreden. Het blijft triest dat muskusratten gevangen en gedood worden, maar het college heeft begrip voor de keuzes die het Hoogheemraadschap hier binnen haar bevoegdheden in maakt. Muskusratten graven holen en gangen in dijken. Ze maken hun nest met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels en veroorzaken verzakkingen. Zo vormen ze een bedreiging voor bijvoorbeeld dijken en kaden.

Op deze plek in het Stevenshofpark is geen enkel risico op de aantasting van waterkeringen. Het doel van het plaatsen van deze klemmen lijkt uitsluitend het doden van muskusratten te zijn.

3. Is het college bereid om zich expliciet uit te spreken tegen dit beleid van het uitroeien van muskusratten op Leids grondgebied? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, het college is niet bereid zich tegen dit beleid van het Hoogheemraadschap te keren. Het college ondersteunt het beleid van het Hoogheemraadschap. Het Hoogheemraadschap heeft de wettelijke opdracht om alle waterstaatswerken te beschermen tegen schade door graverijen van muskus- en beverratten. Er zijn in de wijk Stevenshof keringen. Direct rondom het wijkpark zijn dat er niet heel veel, maar de hele west/zuidwestkant van de wijk is kering. Door het graven en woelen veroorzaken muskusratten schade aan het hele watersysteem. Ook als er geen dijken en keringen aanwezig zijn dan is het nog heel belangrijk om de muskusratten te vangen, omdat ze zich zo snel vermenigvuldigen. Ze hebben verder geen natuurlijke vijanden in Nederland, waardoor ze zich ook nog eens ongehinderd kunnen voortplanten. Bovendien zijn ze dusdanig mobiel dat ze binnen de kortste keren wel in de waterkeringen zitten. Ook in de Stevenshof is het belangrijk om muskusratten te bestrijden. In het wijkpark Stevenshof zijn daadwerkelijk muskusratten aangetroffen en gevangen.

4. Is het college bereid om deze klemmen onmiddellijk te laten verwijderen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De vangmiddelen in het wijkpark Stevenshof zijn inmiddels verwijderd. Indien hier opnieuw sporen van muskusratten worden aangetroffen, is de verwachting dat het Hoogheemraadschap hier wederom klemmen zal laten plaatsen.

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen: Seeing Stars

Lees verder

Schriftelijke Vragen: Bomen en bijen in Cronesteyn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer