Schrif­te­lijke Vragen: Langste visre­servaat van Nederland


Indiendatum: 4 okt. 2023

Vandaag is het Werelddierendag. Deze internationale dierendag is in het leven geroepen om de levensomstandigheden van dieren te verbeteren. De Partij voor de Dieren roept het college daarom op om van het langste stadspark van Nederland ook het langste visreservaat van Nederland te maken én om, in navolging van Amersfoort, de tweede gemeente in Nederland te worden, die het gebruik van weerhaken door hengelaars beëindigt.

Het afgelopen decennium is er hard gewerkt aan Leidens trots: het Singelpark. Een uniek 6 kilometer lang park rondom de binnenstad, waar de oevers en het water van de singels onderdeel van uitmaken. Een park waar iedereen zich welkom voelt, op het land. Want hoewel het Singelpark voor een groot deel uit water bestaat, wordt er nog vrijwel geen aandacht aan de leefomstandigheden van de bewoners van dat water besteed; de vissen.

Op dit moment mag overal in het Singelpark worden gevist. Veel vissen die zijn gevangen en daarna worden teruggezet in het water, zijn beschadigd en verwond en hebben een verhoogde kans om te overlijden. Een kans die groter wordt als gebruik is gemaakt van een weerhaak bij een vishaak. Deze haak zorgt ervoor dat een vis minder snel loskomt en veroorzaakt daardoor nog meer leed. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vissen gevoelige dieren zijn, die ook angst, pijn en stress ervaren. Ze bezitten een geheugen en kunnen intensief met elkaar communiceren.[1]

Daarom wil de PvdD weten of de singels een reservaat kunnen worden waar vissen veilig kunnen leven, omdat er niet gehengeld mag worden. Alleen dan wordt het Singelpark een park waar iederéén zich thuis kan voelen; mens en dier. Ook wil de PvdD fractie weten of het gebruik van weerhaken door hengelaars kan worden beëindigd.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Delver en Raat, het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

  1. Is het college het met de PvdD eens dat vissen gebaat zijn bij een gebied waar er niet op ze mag worden gevist? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college het met de PvdD eens dat het beëindigen van het gebruik van weerhaken een belangrijke stap is om de Leidse wateren diervriendelijker te maken? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om van het langste stadspark van Nederland ook het langste visreservaat[2] van Nederland te maken? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college bereid om het gebruik van weerhaken door hengelaars in alle Leidse wateren te beëindigen en daarmee een belangrijke stap te zetten om Leidse wateren diervriendelijker te maken? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.vissenbescherming....

[2] De Partij voor de Dieren verstaat het volgende onder visreservaat: een gebied waar er niet mag worden gehengeld. Wij roepen dus niet op om het onderwaterleven in de singels te monitoren.